Pozyskujący uczniów sługa Boży

Możesz kupić polskie tłumaczenie książki Pozyskujący uczniów sługa Boży klikając na link: http://sklep.jakubwydawnictwo.com/index.php?p10,pozyskujacy-uczniow-sluga-bozy

1) Rozdział pierwszy  Określenie celu

2) Rozdział drugi  Właściwy początek

3) Rozdział trzeci  Właściwa kontynuacja

4) Rozdział czwarty  Kościoły domowe

5) Rozdział piąty  Rozwój kościoła

6) Rozdział szósty  Służba nauczania

7) Rozdział siódmy  Jak interpretować Biblię

8) Rozdział ósmy  Kazanie na górze

9) Rozdział dziewiąty  Ulubiony kaznodzieja Jezusa

10) Rozdział dziesiąty  Nowonarodzenie

11) Rozdział jedenasty  Chrzest w Duchu Świętym

12) Rozdział dwunasty  Kobiety w służbie

13) Rozdział trzynasty  Rozwód i ponowne małżeństwo

14) Rozdział czternasty  Podstawy wiary

15) Rozdział piętnasty  Cudowne uzdrowienie

16) Rozdział szesnasty  Uzdrowieńcza służba Jezusa

17) Rozdział siedemnasty  Dary Ducha

18) Rozdział osiemnasty  Dary posługiwania

19) Rozdział dziewiętnasty  Co mamy w Chrystusie

20) Rozdział dwudziesty  Uwielbianie

21) Rozdział dwudziesty pierwszy  Chrześcijańska rodzina

22) Rozdział dwudziesty drugi  Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu

23) Rozdział dwudziesty trzeci  Sakramenty

24) Rozdział dwudziesty czwarty  Konfrontowanie, wybaczanie i pojednanie

25) Rozdział dwudziesty piąty  Boże karcenie

26) Rozdział dwudziesty szósty  Post

27) Rozdział dwudziesty siódmy  Życie pozagrobowe

28) Rozdział dwudziesty ósmy  Boży odwieczny plan

29) Rozdział dwudziesty dziewiąty  Pochwycenie i koniec wieków

30) Rozdział trzydziesty  Współczesne mity na temat walki duchowej, część 1

31) Rozdział trzydziesty pierwszy  Współczesne mity na temat walki duchowej, część 2

32) Rozdział trzydziesty drugi  Szafarstwo

33) Rozdział trzydziesty trzeci  Sekrety ewangelizacji