18
1Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! 2RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 2 Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır! 3Övgüye değer RABbe seslenir, 2 Kurtulurum düşmanlarımdan. 4Ölüm iplerine dolanmıştım, 2 Yıkım selleri basmıştı beni, 5Ölüler diyarının bağları sarmıştı, 2 Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. 6Sıkıntı içinde RABbe yakardım, 2 Yardıma çağırdım Tanrımı. 2 Tapınağından sesimi duydu, 2 Haykırışım kulaklarına ulaştı. 7O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, 2 Titreyip sarsıldı dağların temelleri, 2 Çünkü RAB öfkelenmişti. 8Burnundan duman yükseldi, 2 Ağzından kavurucu ateş 2 Ve korlar fışkırdı. 9Kara buluta basarak 2 Gökleri yarıp indi. 10Bir Keruva binip uçtu, 2 Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi. 11Karanlığı örtündü, 2 Kara bulutları kendine çardak yaptı. 12Varlığının parıltısından, 2 Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu. 13RAB göklerden gürledi, 2 Duyurdu sesini Yüceler Yücesi, 2 Dolu ve alevli korlarla. 14Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, 2 Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. 15Denizin dibi göründü, 2 Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB, 2 Senin azarlamandan, 2 Burnundan çıkan güçlü soluktan. 16RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu, 2 Çıkardı beni derin sulardan. 17Beni zorlu düşmanımdan, 2 Benden nefret edenlerden kurtardı, 2 Çünkü onlar benden güçlüydü. 18Felaket günümde karşıma dikildiler, 2 Ama RAB bana destek oldu. 19Beni huzura kavuşturdu, 2 Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı. 20RAB doğruluğumun karşılığını verdi, 2 Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi. 21Çünkü RABbin yolunda yürüdüm, 2 Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım. 22Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, 2 Kurallarından ayrılmadım. 23Onun gözünde kusursuzdum, 2 Suç işlemekten sakındım. 24Bu yüzden RAB beni doğruluğuma 2 Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi. 25Sadık kuluna sadakat gösterir, 2 Kusursuz olana kusursuz davranırsın. 26Pak olanla pak olur, 2 Eğriye eğri davranırsın. 27Alçakgönüllüleri kurtarır, 2 Gururluların başını eğersin. 28Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım! 2 Karanlığımı aydınlatırsın. 29Desteğinle akıncılara saldırır, 2 Seninle surları aşarım, Tanrım. 30Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. 31Var mı RABden başka tanrı? 2 Tanrımızdan başka kaya var mı? 32Tanrı beni güçle donatır, 2 Yolumu kusursuz kılar. 33Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi, 2 Doruklarda tutar beni. 34Bana savaşmayı öğretti, 2 Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye. 35Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 2 Sağ elin destekler, 2 Alçakgönüllülüğün yüceltir beni. 36Bastığım yerleri genişletirsin, 2 Burkulmaz bileklerim. 37Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma, 2 Hepsi yok olmadan geri dönmedim. 38Ezdim onları, kalkamaz oldular, 2 Ayaklarımın altına serildiler. 39Savaş için beni güçle donattın, 2 Bana başkaldıranları önümde yere serdin. 40Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın, 2 Benden nefret edenleri yok ettim. 41Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı; 2 RABbi çağırdılar, ama O yanıt vermedi. 42Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler, 2 Sokak çamuru gibi savurup attım. 43Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın, 2 Ulusların önderi yaptın, 2 Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor. 44Duyar duymaz sözümü dinlediler, 2 Yabancılar bana yaltaklandılar. 45Yabancıların betleri benizleri attı, 2 Titreyerek çıktılar kalelerinden. 46RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun! 2 Yücelsin kurtarıcım Tanrı! 47Odur öcümü alan, 2 Halkları bana bağımlı kılan. 48Düşmanlarımdan kurtarır, 2 Başkaldıranlardan üstün kılar beni, 2 Zorbaların elinden alır. 49Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, 2 Adını ilahilerle öveceğim. 50RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, 2 Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna 2 Sonsuza dek sevgi gösterir.