17
1Haklı davamı dinle, ya RAB, 2 Feryadımı işit! 2 Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver! 2Haklı çıkar beni, 2 Çünkü sen gerçeği görürsün. 3Yüreğimi yokladın, 2 Gece denedin, 2 Sınadın beni, 2 Kötü bir şey bulmadın; 2 Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz, 4Başkalarının yaptıklarına gelince, 2 Ben senin sözlerine uyarak 2 Şiddet yollarından kaçındım. 5Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, 2 Kaymadı ayaklarım. 6Sana yakarıyorum, ey Tanrı, 2 Çünkü beni yanıtlarsın; 2 Kulak ver bana, dinle söylediklerimi! 7Göster harika sevgini, 2 Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran! 8Koru beni gözbebeği gibi; 2 Kanatlarının gölgesine gizle 9Kötülerin saldırısından, 2 Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan. 10Yürekleri yağ bağlamış, 2 Ağızları büyük laflar ediyor. 11İzimi buldular, üzerime geliyorlar, 2 Yere vurmak için gözetliyorlar. 12Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan, 2 Pusuya yatan genç bir aslan gibi. 13Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını! 2 Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, 14Elinle bu insanlardan, ya RAB, 2 Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan. 2 Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, 2 Çocukları da yiyip doysun, 2 Artanı torunlarına kalsın! 15Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, 2 Uyanınca suretini görmeye doyacağım.