19
1Gökler Tanrının görkemini açıklamakta, 2 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. 2Gün güne söz söyler, 2 Gece geceye bilgi verir. 3Ne söz geçer orada, ne de konuşma, 2 Sesleri duyulmaz. 4Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, 2 Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. 5Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, 2 Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. 6Göğün bir ucundan çıkar, 2 Öbür ucuna döner, 2 Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. 7RABbin yasası yetkindir, cana can katar, 2 RABbin buyrukları güvenilirdir, 2 Saf adama bilgelik verir, 8RABbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, 2 RABbin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. 9RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır, 2 RABbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. 10Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur, 2 Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. 11Uyarırlar kulunu, 2 Onlara uyanların ödülü büyüktür. 12Kim yanlışlarını görebilir? 2 Bağışla göremediğim kusurlarımı, 13Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, 2 İzin verme bana egemen olmalarına! 2 O zaman büyük isyandan uzak, 2 Kusursuz olurum. 14Ağzımdan çıkan sözler, 2 Yüreğimdeki düşünceler, 2 Kabul görsün senin önünde, 2 Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim! ‹‹Goel›› sözcüğü ‹‹Yakın akraba›› anlamına gelir (bkz. Rut 2:20).