149
1RABbe övgüler sunun! 2 RABbe yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sadık kullarının toplantısında 2 Onu ezgilerle övün! 2İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun, 2 Siyon halkı Krallarıyla coşsun! 3Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, 2 Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler! 4Çünkü RAB halkından hoşlanır, 2 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. 5Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, 2 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! 6Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler, 2 Ellerinde iki ağızlı kılıçla 7Uluslardan öç alsınlar, 2 Halkları cezalandırsınlar, 8Krallarını zincire, 2 Soylularını prangaya vursunlar! 9Yazılan kararı onlara uygulasınlar! 2 Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!