148
1RABbe övgüler sunun! 2 Göklerden RABbe övgüler sunun, 2 Yücelerde Ona övgüler sunun! 2Ey bütün melekleri, Ona övgüler sunun, 2 Övgüler sunun Ona, ey bütün göksel orduları! 3Ey güneş, ay, Ona övgüler sunun, 2 Övgüler sunun Ona, ey ışıldayan bütün yıldızlar! 4Ey göklerin gökleri 2 Ve göklerin üstündeki sular, 2 Ona övgüler sunun! 5RABbin adına övgüler sunsunlar, 2 Çünkü O buyruk verince, var oldular; 6Bozulmayacak bir kural koyarak, 2 Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. 7Yeryüzünden RABbe övgüler sunun, 2 Ey deniz canavarları, bütün enginler, 8Şimşek, dolu, kar, bulutlar, 2 Onun buyruğuna uyan fırtınalar, 9Dağlar, bütün tepeler, 2 Meyve ağaçları, sedir ağaçları, 10Yabanıl ve evcil hayvanlar, 2 Sürüngenler, uçan kuşlar, 11Yeryüzünün kralları, bütün halklar, 2 Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, 12Delikanlılar, genç kızlar, 2 Yaşlılar, çocuklar! 13RABbin adına övgüler sunsunlar, 2 Çünkü yalnız Onun adı yücedir. 2 Onun yüceliği yerin göğün üstündedir. 14RAB kendi halkını güçlü kıldı, 2 Bütün sadık kullarına, 2 Kendisine yakın olan halka, 2 İsrailliler'e ün kazandırdı. RAB'be övgüler sunun!