Proverbs
1
1Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri: 2Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, 2 Akıllıca sözleri anlamak, 3Başarıya götüren terbiyeyi edinip 2 Doğru, haklı ve adil olanı yapmak, 4Saf kişiyi ihtiyatlı, 2 Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. 5-6 Özdeyişlerle benzetmeleri, 2 Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için 2 Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, 2 Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın. 7RAB korkusudur bilginin temeli. 2 Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. 8Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma. 9Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, 2 Boynun için gerdanlık olacaktır. 10Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkârlara teslim olma. 11Şöyle diyebilirler: 2 ‹‹Bizimle gel, 2 Adam öldürmek için pusuya yatalım, 2 Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. 12Onları ölüler diyarı gibi diri diri, 2 Ölüm çukuruna inenler gibi 2 Bütünüyle yutalım. 13Bir sürü değerli mal ele geçirir, 2 Evlerimizi ganimetle doldururuz. 14Gel, sen de bize katıl, 2 Tek bir kesemiz olacak.›› 15Oğlum, böyleleriyle gitme, 2 Onların tuttuğu yoldan uzak dur. 16Çünkü ayakları kötülüğe koşar, 2 Çekinmeden kan dökerler. 17Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. 18Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer. 2 Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. 19Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. 2 Bu düşkünlük onları canlarından eder. 20Bilgelik dışarıda yüksek sesle haykırıyor, 2 Meydanlarda sesleniyor. 21Kalabalık sokak başlarında bağırıyor, 2 Kentin giriş kapılarında sözlerini duyuruyor: 22‹‹Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz? 2 Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak? 2 Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek? 23Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar, 2 Sözlerimi anlamanıza yardım ederim. 24Ama sizi çağırdığım zaman beni reddettiniz. 2 Elimi uzattım, umursayan olmadı. 25Duymazlıktan geldiniz bütün öğütlerimi, 2 Uyarılarımı duymak istemediniz. 26-27 Bu yüzden ben de felaketinize sevineceğim. 2 Belaya uğradığınızda, 2 Bela üzerinize bir fırtına gibi geldiğinde, 2 Bir kasırga gibi geldiğinde felaketiniz, 2 Sıkıntıya, kaygıya düştüğünüzde, 2 Sizinle alay edeceğim. 28O zaman beni çağıracaksınız, 2 Ama yanıtlamayacağım. 2 Var gücünüzle arayacaksınız beni, 2 Ama bulamayacaksınız. 29Çünkü bilgiden nefret ettiniz. 2 RABden korkmayı reddettiniz. 30Öğütlerimi istemediniz, 2 Uyarılarımın tümünü küçümsediniz. 31Bu nedenle tuttuğunuz yolun meyvesini yiyeceksiniz, 2 Kendi düzenbazlığınıza doyacaksınız. 32Bön adamlar dönekliklerinin kurbanı olacak. 2 Akılsızlar kaygısızlıklarının içinde yok olup gidecek. 33Ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak, 2 Kötülükten korkmayacak, huzur bulacak.››