147
1RABbe övgüler sunun! 2 Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek! 2 Ona övgü yaraşır. 2RAB yeniden kuruyor Yeruşalimi, 2 Bir araya topluyor İsrailin sürgünlerini. 3O kırık kalplileri iyileştirir, 2 Yaralarını sarar. 4Yıldızların sayısını belirler, 2 Her birini adıyla çağırır. 5Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, 2 Sınırsızdır anlayışı. 6RAB mazlumlara yardım eder, 2 Kötüleri yere çalar. 7RABbe şükran ezgileri okuyun, 2 Tanrımızı lirle, ilahilerle övün. 8Odur gökleri bulutlarla kaplayan, 2 Yeryüzüne yağmur sağlayan, 2 Dağlarda ot bitiren. 9O yiyecek sağlar hayvanlara, 2 Bağrışan kuzgun yavrularına. 10Ne atın gücünden zevk alır, 2 Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır. 11RAB kendisinden korkanlardan, 2 Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. 12RABbi yücelt, ey Yeruşalim! 2 Tanrına övgüler sun, ey Siyon! 13Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, 2 İçindeki halkı kutsar. 14Sınırlarını esenlik içinde tutar, 2 Seni en iyi buğdayla doyurur. 15Yeryüzüne buyruğunu gönderir, 2 Sözü çarçabuk yayılır. 16Yapağı gibi kar yağdırır, 2 Kırağıyı kül gibi saçar. 17Aşağıya iri iri dolu savurur, 2 Kim dayanabilir soğuğuna? 18Buyruk verir, eritir buzları, 2 Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar. 19Sözünü Yakup soyuna, 2 Kurallarını, ilkelerini İsraile bildirir. 20Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, 2 Onlar O'nun ilkelerini bilmezler. RAB'be övgüler sunun!