146
1RABbe övgüler sunun! 2 Ey gönlüm, RABbe övgüler sun. 2Yaşadıkça RABbe övgüler sunacak, 2 Var oldukça Tanrıma ilahiler söyleyeceğim. 3Önderlere, 2 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. 4O son soluğunu verince toprağa döner, 2 O gün tasarıları da biter. 5Ne mutlu yardımcısı Yakupun Tanrısı olan insana, 2 Umudu Tanrısı RABde olana! 6Yeri göğü, 2 Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, 2 Sonsuza dek sadık kalan, 7Ezilenlerin hakkını alan, 2 Açlara yiyecek sağlayan Odur. RAB tutsakları özgür kılar, 8Körlerin gözünü açar, 2 İki büklüm olanları doğrultur, 2 Doğruları sever. 9RAB garipleri korur, 2 Öksüze, dul kadına yardım eder, 2 Kötülerin yolunuysa saptırır. 10RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, 2 Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be övgüler sunun!