145
1Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim, 2 Adını sonsuza dek öveceğim. 2Seni her gün övecek, 2 Adını sonsuza dek yücelteceğim. 3RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 2 Akıl ermez büyüklüğüne. 4Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak, 2 Güçlü işlerin duyurulacak. 5Düşüneceğim harika işlerini, 2 İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. 6Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler, 2 Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım. 7Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak, 2 Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu. 8RAB lütufkâr ve sevecendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. 9RAB herkese iyi davranır, 2 Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar. 10Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB, 2 Sadık kulların sana övgüler sunar. 11Krallığının yüceliğini anlatır, 2 Kudretini konuşur; 12Herkes senin gücünü, 2 Krallığının yüce görkemini bilsin diye. 13Senin krallığın ebedi krallıktır, 2 Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. RAB verdiği bütün sözleri tutar, 2 Her davranışı sadıktır. 14RAB her düşene destek olur, 2 İki büklüm olanları doğrultur. 15Herkesin umudu sende, 2 Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. 16Elini açar, 2 Bütün canlıları doyurursun dilediklerince. 17RAB bütün davranışlarında adil, 2 Yaptığı bütün işlerde sevecendir. 18RAB kendisine yakaran, 2 İçtenlikle yakaran herkese yakındır. 19Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, 2 Feryatlarını işitir, onları kurtarır. 20RAB korur kendisini seven herkesi, 2 Yok eder kötülerin hepsini. 21RAB'be övgüler sunsun ağzım! 2 Bütün canlılar O'nun kutsal adına, 2 Sonsuza dek övgüler dizsin.