138
1Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB, 2 İlahlar önünde seni ilahilerle överim. 2Kutsal tapınağına doğru eğilir, 2 Adına şükrederim, 2 Sevgin, sadakatin için. 2 Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun. 3Seslendiğim gün bana yanıt verdin, 2 İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. 4Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, 2 Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler. 5Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB, 2 Çünkü çok yücesin. 6RAB yüksekse de, 2 Alçakgönüllüleri gözetir, 2 Küstahları uzaktan tanır. 7Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 2 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, 2 Sağ elin beni kurtarır. 8Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. 2 Sevgin sonsuzdur, ya RAB, 2 Elinin eserini bırakma!