106
1Övgüler sunun, RABbe! 2 RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur. 2RABbin büyük işlerini kim anlatabilir, 2 Kim Ona yeterince övgü sunabilir? 3Ne mutlu adalete uyanlara, 2 Sürekli doğru olanı yapanlara! 4Ya RAB, halkına lütfettiğinde anımsa beni, 2 Onları kurtardığında ilgilen benimle. 5Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, 2 Ulusunun sevincini, 2 Kendi halkının kıvancını paylaşayım. 6Atalarımız gibi biz de günah işledik, 2 Suç işledik, kötülük ettik. 7Atalarımız Mısırdayken 2 Yaptığın harikaları anlamadı, 2 Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, 2 Denizde, Kızıldenizde başkaldırdılar. 8Buna karşın RAB gücünü göstermek için, 2 Adı uğruna kurtardı onları. 9Kızıldenizi azarladı, kurudu deniz, 2 Yürüdüler enginde Onun öncülüğünde, 2 Çölde yürür gibi. 10Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, 2 Düşmanlarının pençesinden kurtardı. 11Sular yuttu hasımlarını, 2 Hiçbiri kurtulmadı. 12O zaman atalarımız Onun sözlerine inandılar, 2 Ezgiler söyleyerek Onu övdüler. 13Ne var ki, RABbin yaptıklarını çabucak unuttular, 2 Öğüt vermesini beklemediler. 14Özlemle kıvrandılar çölde, 2 Tanrıyı denediler ıssız yerlerde. 15Tanrı onlara istediklerini verdi, 2 Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi. 16Onlar ordugahlarında Musayı, 2 RABbin kutsal kulu Harunu kıskanınca, 17Yer yarıldı ve Datanı yuttu, 2 Aviramla yandaşlarının üzerine kapandı. 18Ateş kavurdu onları izleyenleri, 2 Alev yaktı kötüleri. 19Bir buzağı heykeli yaptılar Horevde, 2 Dökme bir puta tapındılar. 20Tanrının yüceliğini, 2 Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler. 21Unuttular kendilerini kurtaran Tanrıyı, 2 Mısırda yaptığı büyük işleri, 22Ham ülkesinde yarattığı harikaları, 2 Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri. 23Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı, 2 Ama seçkin kulu Musa Onun önündeki gedikte durarak, 2 Yok edici öfkesinden vazgeçirdi Onu. 24Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, 2 Tanrının verdiği söze inanmadılar. 25Çadırlarında söylendiler, 2 Dinlemediler RABbin sesini. 26-27 Bu yüzden RAB elini kaldırdı 2 Ve çölde onları yere sereceğine, 2 Soylarını ulusların arasına saçacağına, 2 Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti. 28Sonra Baal-Peora bel bağladılar, 2 Ölülere sunulan kurbanları yediler. 29Öfkelendirdiler RABbi yaptıklarıyla, 2 Salgın hastalık çıktı aralarında. 30Ama Pinehas kalkıp araya girdi, 2 Felaketi önledi. 31Bu doğruluk sayıldı ona, 2 Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu. 32Yine RABbi öfkelendirdiler Meriva suları yanında, 2 Musanın başına dert açıldı onlar yüzünden; 33Çünkü onu sinirlendirdiler, 2 O da düşünmeden konuştu. 34RABbin onlara buyurduğu gibi 2 Yok etmediler halkları, 35Tersine öteki uluslara karıştılar, 2 Onların törelerini öğrendiler. 36Putlarına taptılar, 2 Bu da onlara tuzak oldu. 37Oğullarını, kızlarını 2 Cinlere kurban ettiler. 38Kenan putlarına kurban olsun diye 2 Oğullarının, kızlarının kanını, 2 Suçsuzların kanını döktüler; 2 Ülke onların kanıyla kirlendi. 39Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, 2 Vefasız duruma düştüler töreleriyle. 40RABbin öfkesi parladı halkına karşı, 2 Tiksindi kendi halkından. 41Onları ulusların eline teslim etti. 2 Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu. 42Düşmanları onları ezdi, 2 Boyun eğdirdi hepsine. 43RAB onları birçok kez kurtardı, 2 Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı 2 Ve alçaltıldılar suçları yüzünden. 44RAB yine de ilgilendi sıkıntılarıyla 2 Yakarışlarını duyunca. 45Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, 2 Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından. 46Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine. 47Kurtar bizi, ey Tanrımız RAB, 2 Topla bizi ulusların arasından. 2 Kutsal adına şükredelim, 2 Yüceliğinle övünelim. 48Öncesizlikten sonsuza dek, 2 İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun! 2 Bütün halk, ‹‹Amin!›› desin. 2 RAB'be övgüler olsun!