105
1RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın, 2 Halklara duyurun yaptıklarını! 2Onu ezgilerle, ilahilerle övün, 2 Bütün harikalarını anlatın! 3Kutsal adıyla övünün, 2 Sevinsin RABbe yönelenler! 4RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın! 5-6 Ey sizler, kulu İbrahimin soyu, 2 Seçtiği Yakupoğulları, 2 Onun yaptığı harikaları, 2 Olağanüstü işlerini 2 Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın! 7Tanrımız RAB Odur, 2 Yargıları bütün yeryüzünü kapsar. 8-9 O antlaşmasını, 2 Bin kuşak için verdiği sözü, 2 İbrahimle yaptığı antlaşmayı, 2 İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar. 10-11 ‹‹Hakkınıza düşen mülk olarak 2 Kenan ülkesini size vereceğim›› diyerek, 2 Bunu Yakup için bir kural, 2 İsraille sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı. 12O zaman bir avuç insandılar, 2 Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar. 13Bir ulustan öbürüne, 2 Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. 14RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi, 2 Onlar için kralları bile payladı: 15‹‹Meshettiklerime dokunmayın, 2 Peygamberlerime kötülük etmeyin!›› dedi. 16Ülkeye kıtlık gönderdi, 2 Bütün yiyeceklerini yok etti. 17Önlerinden bir adam göndermişti, 2 Köle olarak satılan Yusuftu bu. 18Zincir vurup incittiler ayaklarını, 2 Demir halka geçirdiler boynuna, 19Söyledikleri gerçekleşinceye dek, 2 RABbin sözü onu sınadı. 20Kral adam gönderip Yusufu salıverdi, 2 Halklara egemen olan onu özgür kıldı. 21Onu kendi sarayının efendisi, 2 Bütün varlığının sorumlusu yaptı; 22Önderlerini istediği gibi eğitsin, 2 İleri gelenlerine akıl versin diye. 23O zaman İsrail Mısıra gitti, 2 Yakup Ham ülkesine yerleşti. 24RAB halkını alabildiğine çoğalttı, 2 Düşmanlarından sayıca artırdı onları. 25Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: 2 Halkından tiksindiler, 2 Kullarına kurnazca davrandılar. 26Kulu Musayı, 2 Seçtiği Harunu gönderdi aralarına. 27Onlar gösterdiler RABbin belirtilerini, 2 Ham ülkesinde şaşılası işlerini. 28Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB, 2 Çünkü Mısırlılar Onun sözlerine karşı gelmişti. 29Kana çevirdi sularını, 2 Öldürdü balıklarını. 30Ülkede kurbağalar kaynaştı 2 Krallarının odalarına kadar. 31RAB buyurunca sinek sürüleri, 2 Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına. 32Dolu yağdırdı yağmur yerine, 2 Şimşekler çaktırdı ülkelerinde. 33Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, 2 Parçaladı ülkenin ağaçlarını. 34O buyurunca çekirgeler, 2 Sayısız yavrular kaynadı. 35Ülkenin bütün bitkilerini yediler, 2 Toprağın ürününü yiyip bitirdiler. 36RAB ülkede ilk doğanların hepsini, 2 İlk çocuklarını öldürdü. 37İsraillileri ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, 2 Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. 38Onlar gidince Mısır sevindi, 2 Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısırın üzerine. 39RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, 2 Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye. 40İstediler, bıldırcın gönderdi, 2 Göksel ekmekle doyurdu karınlarını. 41Kayayı yardı, sular fışkırdı, 2 Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı. 42Çünkü kutsal sözünü, 2 Kulu İbrahime verdiği sözü anımsadı. 43Halkını sevinç içinde, 2 Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı. 44Ulusların topraklarını verdi onlara. 2 Halkların emeğini miras aldılar; 45Kurallarını yerine getirsinler, 2 Yasalarına uysunlar diye. 2 RAB'be övgüler sunun!