107
1RABbe şükredin, çünkü O iyidir, 2 Sevgisi sonsuzdur. 2Böyle desin RABbin kurtardıkları, 2 Düşman pençesinden özgür kıldıkları, 3Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneydenfş, 2 Bütün ülkelerden topladıkları. 4Issız çöllerde dolaştılar, 2 Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar. 5Aç, susuz, 2 Sefil oldular. 6O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden. 7Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, 2 Onlara doğru yolda öncülük etti. 8Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için. 9Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir, 2 Aç canı iyiliklerle doyurur. 10Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar, 2 Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu. 11Çünkü Tanrının buyruklarına karşı çıkmışlardı, 2 Küçümsemişlerdi Yüceler Yücesinin öğüdünü. 12Ağır işlerle hayatı onlara zehir etti, 2 Çöktüler, yardım eden olmadı. 13O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden; 14Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan, 2 Kopardı zincirlerini. 15Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 16Çünkü tunç kapıları kırdı, 2 Demir kapı kollarını parçaladı O. 17Cezalarını buldu aptallar, 2 Suçları, isyanları yüzünden. 18İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden, 2 Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. 19O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden. 20Sözünü gönderip iyileştirdi onları, 2 Kurtardı ölüm çukurundan. 21Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 22Şükran kurbanları sunsunlar 2 Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar Onun yaptıklarını! 23Gemilerle denize açılanlar, 2 Okyanuslarda iş yapanlar, 24RABbin işlerini, 2 Derinliklerde yaptığı harikaları gördüler. 25Çünkü O buyurunca şiddetli bir fırtına koptu, 2 Dalgalar şaha kalktı. 26Göklere yükselip diplere indi gemiler, 2 Sıkıntıdan canları burunlarına geldi gemicilerin, 27Sarhoş gibi sallanıp sendelediler, 2 Ustalıkları işe yaramadı. 28O zaman sıkıntı içinde RABbe yakardılar, 2 RAB kurtardı onları dertlerinden. 29Fırtınayı limanlığa çevirdi, 2 Yatıştı dalgalar; 30Rahatlayınca sevindiler, 2 Diledikleri limana götürdü RAB onları. 31Şükretsinler RABbe sevgisi için, 2 İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 32Yüceltsinler Onu halk topluluğunda, 2 Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında. 33Irmakları çöle çevirir, 2 Pınarları kurak toprağa, 34Verimli toprağı çorak alana, 2 Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden. 35Çölü su birikintisine çevirir, 2 Kuru toprağı pınara. 36Açları yerleştirir oraya; 2 Oturacak bir kent kursunlar, 37Tarlalar ekip bağlar diksinler, 2 Bol ürün alsınlar diye. 38RABbin kutsamasıyla, 2 Çoğaldılar alabildiğine, 2 Eksiltmedi hayvanlarını. 39Sonra azaldılar, alçaldılar, 2 Baskı, sıkıntı ve acı yüzünden. 40RAB rezalet saçtı soylular üzerine, 2 Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları. 41Ama yoksulu sefaletten kurtardı, 2 Davar sürüsü gibi çoğalttı ailelerini. 42Doğru insanlar görüp sevinecek, 2 Kötülerse ağzını kapayacak. 43Aklı olan bunları göz önünde tutsun, 2 RAB'bin sevgisini dikkate alsın.