104
1RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Ya RAB Tanrım, ne ulusun! 2 Görkem ve yücelik kuşanmışsın, 2Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. 2 Gökleri bir çadır gibi geren, 3Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, 2 Bulutları kendine savaş arabası yapan, 2 Rüzgarın kanatları üzerinde gezen, 4Rüzgarları kendine haberci, 2 Yıldırımları hizmetkâr eden sensin. eden sensin›› ya da ‹‹Meleklerini rüzgarlar, hizmetkârlarını ateş alevleri yapan sensin››. 5Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, 2 Asla sarsılmasın diye. 6Engini ona bir giysi gibi giydirdin, 2 Sular dağların üzerinde durdu. 7Sen kükreyince sular kaçtı, 2 Göğü gürletince hemen çekildi. 8Dağları aşıp derelere aktı, 2 Onlar için belirlediğin yerlere doğru. 9Bir sınır koydun önlerine, 2 Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. 10Vadilerde fışkırttığın pınarlar, 2 Dağların arasından akar. 11Bütün kır hayvanlarını suvarır, 2 Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. 12Kuşlar yanlarında yuva kurar, 2 Dalların arasında ötüşürler. 13Gökteki evinden dağları sularsın, 2 Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. 14Hayvanlar için ot, 2 İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; 2 İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, 15Yüreklerini sevindiren şarabı, 2 Yüzlerini güldüren zeytinyağını, 2 Güçlerini artıran ekmeği hep sen verirsin. 16RABbin ağaçları, 2 Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. 17Kuşlar orada yuva yapar, 2 Leyleğin evi ise çamlardadır. 18Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, 2 Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. 19Mevsimleri göstersin diye ayı, 2 Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. 20Karartırsın ortalığı, gece olur, 2 Başlar kıpırdamaya orman hayvanları. 21Genç aslan av peşinde kükrer, 2 Tanrıdan yiyecek ister. 22Güneş doğunca 2 İnlerine çekilir, yatarlar. 23İnsan işine gider, 2 Akşama dek çalışmak için. 24Ya RAB, ne çok eserin var! 2 Hepsini bilgece yaptın; 2 Yeryüzü yarattıklarınla dolu. 25İşte uçsuz bucaksız denizler, 2 İçinde kaynaşan sayısız canlılar, 2 Büyük küçük yaratıklar. 26Orada gemiler dolaşır, 2 İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada. 27Hepsi seni bekliyor, 2 Yiyeceklerini zamanında veresin diye. 28Sen verince onlar toplar, 2 Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. 29Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, 2 Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. 30Ruhunu gönderince var olurlar, 2 Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. 31RABbin görkemi sonsuza dek sürsün! 2 Sevinsin RAB yaptıklarıyla! 32O bakınca yeryüzü titrer, 2 O dokununca dağlar tüter. 33Ömrümce RABbe ezgiler söyleyecek, 2 Var oldukça Tanrımı ilahilerle öveceğim. 34Düşüncem ona hoş görünsün, 2 Sevincim RAB olsun! 35Tükensin dünyadaki günahlılar, 2 Yok olsun artık kötüler! 2 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! 2 RAB'be övgüler sunun!