103
1RABbe övgüler sun, ey gönlüm! 2 Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! 2RABbe övgüler sun, ey canım! 2 İyiliklerinin hiçbirini unutma! 3Bütün suçlarını bağışlayan, 2 Bütün hastalıklarını iyileştiren, 4Canını ölüm çukurundan kurtaran, 2 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, 5Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran Odur, 2 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. 6RAB bütün düşkünlere 2 Hak ve adalet sağlar. 7Kendi yöntemlerini Musaya, 2 İşlerini İsraillilere açıkladı. 8RAB sevecen ve lütfedendir, 2 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. 9Sürekli suçlamaz, 2 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. 10Bize günahlarımıza göre davranmaz, 2 Suçlarımızın karşılığını vermez. 11Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, 2 Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. 12Doğu batıdan ne kadar uzaksa, 2 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. 13Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 2 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. 14Çünkü mayamızı bilir, 2 Toprak olduğumuzu anımsar. 15İnsana gelince, ota benzer ömrü, 2 Kır çiçeği gibi serpilir; 16Rüzgar üzerine esince yok olur gider, 2 Bulunduğu yer onu tanımaz. 17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, 2 Antlaşmasına uyan 2 Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. 19RAB tahtını göklere kurmuştur, 2 Onun egemenliği her yeri kapsar. 20RABbe övgüler sunun, ey sizler, Onun melekleri, 2 Onun sözünü dinleyen, 2 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! 21RABbe övgüler sunun, ey sizler, 2 Onun bütün göksel orduları, 2 İsteğini yerine getiren kulları! 22RAB'be övgüler sunun, 2 Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! 2 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!