102
1Ya RAB, duamı işit, 2 Yakarışım sana erişsin. 2Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, 2 Kulak ver sesime, 2 Seslenince yanıt ver bana hemen. 3Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, 2 Kemiklerim ateş gibi yanıyor. 4Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, 2 Ekmek yemeyi bile unuttum. 5Bir deri bir kemiğe döndüm 2 Acı acı inlemekten. 6Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, 2 Viranelerdeki kukumav gibiyim. 7Gözüme uyku girmiyor, 2 Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim. 8Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, 2 Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. 9-10 Kızıp öfkelendiğin için 2 Külü ekmek gibi yiyor, 2 İçeceğime gözyaşı katıyorum. 2 Beni kaldırıp bir yana attın. 11Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, 2 Ot gibi sararmaktayım. 12Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB, 2 Ünün kuşaklar boyu sürer. 13Kalkıp Siyona sevecenlik göstereceksin, 2 Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi. 14Kulların onun taşlarından hoşlanır, 2 Tozunu bile severler. 15Uluslar RABbin adından, 2 Yeryüzü kralları görkeminden korkacak. 16Çünkü RAB Siyonu yeniden kuracak, 2 Görkem içinde görünecek. 17Yoksulların duasına kulak verecek, 2 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. 18Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, 2 Öyle ki, henüz doğmamış insanlar 2 RABbe övgüler sunsun. 19RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, 2 Göklerden yeryüzünü gözetledi, 20Tutsakların iniltisini duymak, 2 Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için. 21-22 Böylece halklar ve krallıklar 2 RABbe tapınmak için toplanınca, 2 Onun adı Siyonda, 2 Övgüsü Yeruşalimde duyurulacak. 23RAB gücümü kırdı yaşam yolunda, 2 Ömrümü kısalttı. 24‹‹Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!›› dedim. 2 ‹‹Senin yılların kuşaklar boyu sürer! 25‹‹Çok önceden attın dünyanın temellerini, 2 Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. 26Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. 2 Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. 2 Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, 2 Geçip gidecekler. 27Ama sen hep aynısın, 2 Yılların tükenmeyecek. 28Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, 2 Senin önünde duracak soyları.››