18
1Geçimsiz kişi kendi çıkarı peşindedir, 2 İyi öğüde hep karşı çıkar. 2Akılsız kişi bir şey anlamaktan çok 2 Kendi düşüncelerini açmaktan hoşlanır. 3Kötülüğü aşağılanma, 2 Ayıbı utanç izler. 4Bilge kişinin ağzından çıkan sözler derin sular gibidir, 2 Bilgelik pınarı da coşkun bir akarsu. 5Kötüyü kayırmak da, 2 Suçsuzdan adaleti esirgemek de iyi değildir. 6Akılsızın dudakları çekişmeye yol açar, 2 Ağzı da dayağı davet eder. 7Akılsızın ağzı kendisini mahveder, 2 Dudakları da canına tuzaktır. 8Dedikodu tatlı lokma gibidir, 2 İnsanın ta içine işler. 9İşini savsaklayan kişi 2 Yıkıcıya kardeştir. 10RABbin adı güçlü kuledir, 2 Ona sığınan doğru kişi için korunaktır. 11Zengin servetini bir kale, 2 Aşılmaz bir sur sanır. 12Yürekteki gururu düşüş, 2 Alçakgönüllülüğü ise onur izler. 13Dinlemeden yanıt vermek 2 Ahmaklık ve utançtır. 14İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir. 2 Ama ezik ruh nasıl dayanabilir? 15Akıllı kişi bilgiyi satın alır, 2 Bilgenin kulağı da bilgi peşindedir. 16Armağan, verenin yolunu açar 2 Ve kendisini büyüklerin önüne çıkartır. 17Duruşmada ilk konuşan haklı görünür, 2 Başkası çıkıp onu sorgulayana dek. 18Kura çekişmeleri sona erdirir, 2 Güçlü rakipleri uzlaştırır. 19Gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir. 2 Çekişme sürgülü kale kapısı gibidir. 20İnsanın karnı ağzının meyvesiyle, 2 Dudaklarının ürünüyle doyar. 21Dil ölüme de götürebilir, yaşama da; 2 Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır. 22İyi bir eş bulan iyilik bulur 2 Ve RABbin lütfuna erer. 23Yoksul acınma dilenir, 2 Zenginin yanıtıysa serttir. 24Yıkıma götüren dostlar vardır, 2 Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana. yıkıma gider››.