17
1Huzur içinde kuru bir lokma, 2 Kavga ve ziyafet dolu evden iyidir. 2Sağduyulu köle, 2 Ailesini utanca sokan oğula egemen olur 2 Ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır. 3Altın ocakta, gümüş potada arıtılır, 2 Yüreği arıtansa RABdir. 4Kötü kişi fesat yüklü dudakları dinler, 2 Yalancı da yıkıcı dile kulak verir. 5Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür. 2 Felakete sevinen cezasız kalmaz. 6Torunlar yaşlıların tacıdır, 2 Çocukların övüncü anne babalarıdır. 7Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa, 2 Soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz. 8Sahibinin gözünde rüşvet bir tılsımdır. 2 Ne yapsa başarılı olur. 9Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, 2 Olayı diline dolayansa can dostları ayırır. 10Akıllı kişiyi azarlamak, 2 Akılsıza yüz darbe vurmaktan etkilidir. 11Kötü kişi ancak başkaldırmaya eğilimlidir, 2 Ona gönderilecek ulak acımasız olacaktır. 12Azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, 2 Yavrularından edilmiş dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir. 13İyiliğin karşılığını kötülükle ödeyenin 2 Evinden kötülük eksik olmaz. 14Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, 2 Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak. 15Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de 2 RABbi tiksindirir. 16Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? 2 Zaten sağduyudan yoksun! 17Dost her zaman sever, 2 Kardeş sıkıntılı günde belli olur. 18Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp 2 Başkasına kefil olur. 19Başkaldırıyı seven kavgayı sever, 2 Kapısını yüksek yapan yıkımına davetiye çıkarır. 20Sapık yürekli kişi iyilik beklememeli. 2 Diliyle aldatan da belaya düşer. 21Akılsız kendisini doğurana derttir, 2 Ahmağın babası sevinç nedir bilmez. 22İç ferahlığı sağlık getirir, 2 Ezik ruh ise bedeni yıpratır. 23Kötü kişi adaleti saptırmak için 2 Gizlice rüşvet alır. 24Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz, 2 Akılsızın gözüyse hep sağda soldadır. 25Akılsız çocuk babasına üzüntü, 2 Annesine acı verir. 26Ne suçsuza ceza kesmek iyidir, 2 Ne de görevliyi dürüst davrandığı için dövmek... 27Bilgili kişi az konuşur, 2 Akıllı kişi sakin ruhludur. 28Çenesini tutup susan ahmak bile 2 Bilge ve akıllı sayılır.