19
1Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, 2 Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir. 2Bilgisiz heves işe yaramaz, 2 Acelecilik insanı yanılgıya düşürür. 3İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar, 2 Yine de içinden RABbe öfkelenir. 4Zenginlik dost üstüne dost kazandırır. 2 Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır. 5Yalancı tanık cezasız kalmaz, 2 Yalan soluyan kurtulamaz. 6Birçokları önemli kişinin gözüne girmek 2 Ve eli açık olanın dostu olmak ister. 7Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, 2 Dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. 2 Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar. 8Sağduyulu olan canını sever, 2 Aklı izleyen bolluğa kavuşur. 9Yalancı tanık cezasız kalmaz, 2 Yalan soluyan yok olur. 10Akılsızın gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse, 2 Kölelerin önderlere egemen olması 2 Hiç uygun değildir. 11Sağduyulu kişi sabırlıdır, 2 Kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır. 12Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer, 2 Lütfuysa otların üzerine düşen çiy gibidir. 13Akılsız çocuk babasının başına beladır, 2 Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir. 14Ev ve servet babadan mirastır, 2 Ama sağduyulu kadın RABbin armağanıdır. 15Tembellik insanı uyuşukluğa iter, 2 Haylaz kişi de aç kalır. 16Tanrı buyruğuna uyan canını korur, 2 Gitmesi gereken yolları umursamayan ölür. 17Yoksula acıyan kişi RABbe ödünç vermiş olur, 2 Yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir. 18Henüz umut varken çocuğunu eğit, 2 Onun yıkımına neden olma. 19Huysuz insan cezasını çekmelidir. 2 Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir. 20Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, 2 Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın. 21İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, 2 Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır. 22İnsandan istenen vefadır, 2 Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir. 23RAB korkusu 2 Doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. 24Tembel sahana daldırdığı elini 2 Ağzına geri götürmek bile istemez. 25Alaycıyı döversen bön kişi ibret alır, 2 Akıllı kişiyi azarlarsan bilgisine bilgi katar. 26Babasına saldıran, annesini kovan çocuk, 2 Ailesinin utancı ve yüzkarasıdır. 27Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan, 2 Bilgi kaynağı sözlerden saparsın. 28Niyeti bozuk tanık adaletle eğlenir, 2 Kötülerin ağzı fesatla beslenir. 29Alaycılar için ceza, 2 Akılsızların sırtı için kötek hazırdır.