11
1RAB hileli teraziden iğrenir, 2 Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. 2Küstahlığın ardından utanç gelir, 2 Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir. 3Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, 2 Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür. 4Gazap günü servet işe yaramaz, 2 Oysa doğruluk ölümden kurtarır. 5Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler, 2 Kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer. 6Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır, 2 Ama haini kendi hırsı ele verir. 7Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, 2 Güvendiği güç de biter. 8Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur, 2 Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker. 9Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür, 2 Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur. 10Doğruların başarısına kent bayram eder, 2 Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır. 11Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir, 2 Ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder. 12Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur, 2 Akıllı kişiyse dilini tutar. 13Dedikoducu sır saklayamaz, 2 Oysa güvenilir insan sırdaş olur. 14Yol göstereni olmayan ulus düşer, 2 Danışmanı bol olan zafere gider. 15Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür, 2 Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar. 16Sevecen kadın onurfç, 2 Zorbalarsa yalnızca servet kazanır. geçiyor: ‹‹Ama doğruluktan nefret eden kadın onursuzluk tahtıdır. Tembeller servetten yoksun olur.›› 17İyilikseverin yararı kendinedir, 2 Gaddarsa kendi başına bela getirir. 18Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır, 2 Doğruluk ekenin ödülüyse güvenlidir. 19Yürekten doğru olan yaşama kavuşur, 2 Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar. 20RAB sapık yürekliden iğrenir, 2 Dürüst yaşayandan hoşnut kalır. 21Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz, 2 Doğruların soyuysa kurtulur. 22Sağduyudan yoksun kadının güzelliği, 2 Domuzun burnundaki altın halkaya benzer. 23Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır, 2 Kötülerin umutlarıysa gazapla. 24Eliaçık olan daha çok kazanır, 2 Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur. 25Cömert olan bolluğa erecek, 2 Başkasına su verene su verilecek. 26Halk buğday istifleyeni lanetler, 2 Ama buğday satanı kutsar. 27İyiliği amaç edinen beğeni kazanır, 2 Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar. 28Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek, 2 Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek. 29Ailesine sıkıntı çektirenin mirası yeldir, 2 Ahmaklar da bilgelerin kulu olur. 30Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer, 2 Bilge kişi insanları kazanır. 31Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa, 2 Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir.