10
1Süleymanın özdeyişleri: 2 Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuk annesini üzer. 2Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, 2 Ama doğruluk ölümden kurtarır. 3RAB doğru kişiyi aç komaz, 2 Ama kötülerin isteğini boşa çıkarır. 4Tembel eller insanı yoksullaştırır, 2 Çalışkan el zengin eder. 5Aklı başında evlat ürünü yazın toplar, 2 Hasatta uyuyansa ailesinin yüzkarasıdır. 6Bereket doğru kişinin başına yağar, 2 Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler. 7Doğrular övgüyle, 2 Kötüler nefretle anılır. 8Bilge kişi buyrukları kabul eder, 2 Çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar. 9Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, 2 Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır. 10Sinsice göz kırpan, acılara neden olur. 2 Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar. (bkz.10:8), Septuaginta ‹‹Cesaretle azarlayan esenlik sağlar››. 11Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, 2 Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler. 12Nefret çekişmeyi azdırır, 2 Sevgi her suçu bağışlar. 13Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar, 2 Ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer. 14Bilge kişi bilgi biriktirir, 2 Ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır. 15Zenginin serveti onun kalesidir, 2 Fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür. 16Doğru kişinin ücreti yaşamdır, 2 Kötünün geliriyse kendisine cezadır. 17Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. 2 Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır. 18Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. 2 İftira yayan akılsızdır. 19Çok konuşanın günahı eksik olmaz, 2 Sağduyulu kişiyse dilini tutar. 20Doğru kişinin dili saf gümüş gibidir, 2 Kötünün niyetleriyse değersizdir. 21Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, 2 Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür. 22RABbin bereketidir kişiyi zengin eden, 2 RAB buna dert katmaz. 23Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. 2 Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir. 24Kötü kişinin korktuğu başına gelir, 2 Doğru kişiyse dileğine erişir. 25Kasırga gelince kötü kişiyi silip götürür; 2 Ama doğru kişi sonsuza dek ayakta kalır. 26Dişler için sirke, 2 Gözler için duman neyse, 2 Tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir. 27RAB korkusu ömrü uzatır, 2 Kötülerin yıllarıysa kısadır. 28Doğrunun umudu onu sevindirir, 2 Kötünün beklentileriyse boşa çıkar. 29RABbin yolu dürüst için sığınak, 2 Fesatçı içinse yıkımdır. 30Doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz, 2 Ama kötüler ülkede kalamaz. 31Doğru kişinin ağzı bilgelik üretir, 2 Sapık dilse kesilir. 32Doğru kişinin dudakları söylenecek sözü bilir, 2 Kötünün ağzındansa sapık sözler çıkar.