12
1Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever, 2 Azarlanmaktan nefret eden budaladır. 2İyi kişi RABbin lütfuna erer, 2 Ama düzenbazı RAB mahkûm eder. 3Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz, 2 Ama doğruların kökü kazılamaz. 4Erdemli kadın kocasının tacıdır, 2 Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir. 5Doğruların tasarıları adil, 2 Kötülerin öğütleri aldatıcıdır. 6Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır, 2 Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır. 7Kötüler yıkılıp yok olur, 2 Doğru kişinin evi ayakta kalır. 8Kişi sağduyusu oranında övülür, 2 Çarpık düşünceliyse küçümsenir. 9Köle sahibi olup aşağılanan 2 Büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan yeğdir. 10Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, 2 Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir. 11Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, 2 Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur. 12Kötü kişi kötülerin ganimetini ister, 2 Ama doğru kişilerin kökü ürün verir. 13Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, 2 Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır. 14İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar, 2 Elinin emeğine göre de karşılığını alır. 15Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, 2 Bilge kişiyse öğüde kulak verir. 16Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, 2 Ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz. 17Dürüst tanık doğruyu söyler, 2 Yalancı tanıksa hile solur. 18Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, 2 Bilgelerin diliyse şifa verir. 19Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır, 2 Oysa yalanın ömrü bir anlıktır. 20Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, 2 Barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir. 21Doğru kişiye hiç zarar gelmez, 2 Kötünün başıysa beladan kurtulmaz. 22RAB yalancı dudaklardan iğrenir, 2 Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır. 23İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar, 2 Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder. 24Çalışkanların eli egemenlik sürer, 2 Tembellikse köleliğe götürür. 25Kaygılı yürek insanı çökertir, 2 Ama güzel söz sevindirir. 26Doğru kişi arkadaşına da yol gösterir, 2 Kötünün tuttuğu yolsa kendini saptırır. 27Tembel kişi işini bitirmez, 2 Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. 28Doğru yol yaşam kaynağıdır, 2 Bu yol ölümsüzlüğe götürür.