9
1Bilgelik kendi evini yaptı, 2 Yedi direğini yonttu. 2Hayvanlarını kesti, 2 Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. 3Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği 2 Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor: 4-5 ‹‹Kim safsa buraya gelsin›› diyor. 2 Sağduyudan yoksun olanlara da, 2 ‹‹Gelin, yiyeceklerimi yiyin, 2 Hazırladığım şaraptan için›› diyor. 6‹‹Saflığı bırakın da yaşayın, 2 Aklın yolunu izleyin. 7‹‹Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder, 2 Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar. 8Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder. 2 Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever. 9Bilge kişiyi eğitirsen 2 Daha bilge olur, 2 Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır. 10RAB korkusudur bilgeliğin temeli. 2 Akıl Kutsal Olanı tanımaktır. 11Benim sayemde günlerin çoğalacak, 2 Ömrüne yıllar katılacak. 12Bilgeysen, bilgeliğinin yararı sanadır, 2 Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin.›› 13Akılsız kadın yaygaracı 2 Ve saftır, hiçbir şey bilmez. 14-15 Evinin kapısında, 2 Kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur; 2 Yoldan geçenleri, 2 Kendi yollarından gidenleri çağırmak için, 16‹‹Kim safsa buraya gelsin›› der. 2 Sağduyudan yoksun olanlara da, 17‹‹Çalıntı su tatlı, 2 Gizlice yenen yemek lezzetlidir›› der. 18Ne var ki, evine girenler ölüme gittiklerini, 2 Ona konuk olanlar 2 Ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler.