40
1RAB Eyüpe şöyle dedi: 2‹‹Her Şeye Gücü Yetenle çatışan Onu yola getirebilir mi? 2 Tanrıyı suçlayan yanıtlasın.›› 3O zaman Eyüp RABbi şöyle yanıtladı: 4‹‹Bak, ben değersiz biriyim, 2 Sana nasıl yanıt verebilirim? 2 Ağzımı elimle kapıyorum. 5Bir kez konuştum, yanıt almadım, 2 İkinci kez konuşamam artık.›› 6RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı: 7‹‹Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, 2 Ben sorayım, sen anlat. 8‹‹Adaletimi boşa mı çıkaracaksın? 2 Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın? 9Sende Tanrının bileği gibi bilek var mı? 2 Sesin Onunki gibi gürleyebilir mi? 10Öyleyse şan ve şerefe bürün, 2 Görkem ve yücelik kuşan. 11Gazabının ateşini saç, 2 Gururluya bakıp onu alçalt. 12Gururluya bakıp onu çökert, 2 Kötüleri bulundukları yerde ez. 13Hepsini birlikte toprağa göm, 2 Mezarda yüzlerini kefenle sar. 14O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğini 2 Ben de kabul ederim. 15‹‹Seninle birlikte yarattığım Behemota bak, 2 Sığır gibi ot yiyor. bilinmiyor. Su aygırı, fil, timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor. 16Bak, ne güç var belinde, 2 Karnının kasları ne güçlü! 17Kuyruğunu sedir ağacı gibi sallıyor, 2 Sımsıkıdır uyluk lifleri. 18Kemikleri tunç borular, 2 Kaburgaları demir çubuklar gibidir. 19Tanrının yapıtları arasında ilk sırayı alır, 2 Yalnız Yaratıcısı ona kılıçla yaklaşır. 20Tepeler ürünlerini ona getirir, 2 Bütün yabanıl hayvanlar yanında oynaşır. 21Hünnap çalıları altında, 2 Kamışlarla örtülü bir bataklıkta yatar. 22Hünnaplar onu gölgelerinde saklar, 2 Vadideki kavaklar kuşatır. 23Irmak coşsa bile o ürkmez, 2 Güvenlik içindedir, 2 Şeria Irmağı boğazına dayansa bile. 24Gözleri açıkken kim onu tutabilir, 2 Kim kancayla burnunu delebilir?