41
1‹‹Livyatanı çengelle çekebilir misin, 2 Dilini halatla bağlayabilir misin? olarak bilinmiyor. Timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor. 2Burnuna sazdan ip takabilir misin, 2 Kancayla çenesini delebilir misin? 3Yalvarıp yakarır mı sana, 2 Tatlı tatlı konuşur mu? 4Seninle antlaşma yapar mı, 2 Onu ömür boyu köle edesin diye? 5Kuşla oynar gibi onunla oynayabilir misin, 2 Hizmetçilerin eğlensin diye ona tasma takabilir misin? 6Balıkçılar onun üzerine pazarlık eder mi? 2 Tüccarlar aralarında onu böler mi? 7Derisini zıpkınlarla, 2 Başını mızraklarla doldurabilir misin? 8Elini üzerine koy da, çıkacak çıngarı gör, 2 Bir daha yapmayacaksın bunu. 9Onu yakalamak için umutlanma, 2 Görünüşü bile insanın ödünü patlatır. 10Onu uyandıracak kadar yürekli adam yoktur. 2 Öyleyse benim karşımda kim durabilir? 11Kim benden hesap vermemi isteyebilir? 2 Göklerin altında ne varsa bana aittir. 12‹‹Onun kolları, bacakları, 2 Zorlu gücü, güzel yapısı hakkında 2 Konuşmadan edemeyeceğim. 13Onun giysisinin önünü kim açabilir? 2 Kim onun iki katlı zırhını delebilir? (bkz. Septuaginta), Masoretik metin ‹‹Kim çift gem takmak için ona yaklaşabilir?›› 14Ağzının kapılarını açmaya kim yeltenebilir, 2 Dehşet verici dişleri karşısında? 15Sımsıkı kenetlenmiştir 2 Sırtındakifö sıra sıra pullar, Masoretik metin ‹‹Gurur duyduğu››. 16Öyle yakındır ki birbirine 2 Aralarından hava bile geçmez. 17Birbirlerine geçmişler, 2 Yapışmış, ayrılmazlar. 18Aksırması ışık saçar, 2 Gözleri şafak gibi parıldar. 19Ağzından alevler fışkırır, 2 Kıvılcımlar saçılır. 20Kaynayan kazandan, 2 Yanan sazdan çıkan duman gibi 2 Burnundan duman tüter. 21Soluğu kömürleri tutuşturur, 2 Alev çıkar ağzından. 22Boynu güçlüdür, 2 Dehşet önü sıra gider. 23Etinin katmerleri birbirine yapışmış, 2 Sertleşmiş üzerinde, kımıldamazlar. 24Göğsü taş gibi serttir, 2 Değirmenin alt taşı gibi sert. 25Ayağa kalktı mı güçlüler dehşete düşer, 2 Çıkardığı gürültüden ödleri patlar. 26Üzerine gidildi mi ne kılıç işler, 2 Ne mızrak, ne cirit, ne de kargı. 27Demir saman gibi gelir ona, 2 Tunç çürük odun gibi. 28Oklar onu kaçırmaz, 2 Anız gibi gelir ona sapan taşları. 29Anız sayılır onun için topuzlar, 2 Vınlayan palaya güler. 30Keskin çömlek parçaları gibidir karnının altı, 2 Döven gibi uzanır çamura. 31Derin suları kaynayan kazan gibi fokurdatır, 2 Denizi merhem çömleği gibi karıştırır. 32Ardında parlak bir iz bırakır, 2 İnsan enginin saçları ağarmış sanır. 33Yeryüzünde bir eşi daha yoktur, 2 Korkusuz bir yaratıktır. 34Kendini büyük gören her varlığı aşağılar, 2 Gururlu her varlığın kralı odur.››