39
1‹‹Dağ keçilerinin ne zaman doğurduğunu biliyor musun? 2 Geyiklerin yavruladığı zamanı sen mi gözlüyorsun? 2Sen mi sayıyorsun doğuruncaya dek geçirdikleri ayları? 2 Doğurdukları zamanı biliyor musun? 3Çöküp yavrularını doğurur, 2 Kurtulurlar sancılarından. 4Güçlenir, kırda büyür yavrular, 2 Gider, bir daha dönmezler. 5‹‹Kim yaban eşeğini başı boş gönderdi, 2 Kim bağlarını çözdü? 6Yurt olarak ona bozkırı, 2 Barınak olarak tuzlayı verdim. 7Kentteki kargaşaya güler o, 2 Sürücünün bağırdığını duymaz. 8Otlamak için tepeleri dolaşır, 2 Yeşillik arar. 9‹‹Yaban öküzü sana kulluk etmek ister mi? 2 Geceyi senin yemliğinin yanında geçirir mi? 10Sabanla yarık açsın diye ona bağ vurabilir misin? 2 Arkanda, ovalarda tırmık çeker mi? 11Çok güçlü diye ona bel bağlayabilir misin? 2 Ağır işini ona bırakabilir misin? 12Ekinini getireceğine, 2 Buğdayını harman yerinde toplayacağına güvenir misin? 13‹‹Devekuşunun kanatları sevinçle dalgalanır, 2 Ama leyleğin kanatları ve tüyleriyle kıyaslanamaz. 14Devekuşu yumurtalarını yere bırakır, 2 Onları kumda ısıtır, 15Ayak altında ezilebileceklerini, 2 Yabanıl hayvanlarca çiğnenebileceklerini düşünmez. 16Yavrularına sert davranır, kendinin değilmiş gibi, 2 Çektiği zahmetin boşa gideceğine üzülmez. 17Çünkü Tanrı ona bilgelik bağışlamamış, 2 Anlayıştan pay vermemiştir. 18Yine de koşmak için kabarınca 2 Ata ve binicisine güler. 19‹‹Sen mi ata güç verdin, 2 Dalgalanan yeleyi boynuna giydirdin? 20Sen misin onu çekirge gibi sıçratan, 2 Gururlu kişnemesiyle korku saçtıran? 21Ayakları toprağı şiddetle eşer, 2 Gücünden ötürü sevinçle coşar, 2 Savaşçının üstüne yürür. 22Korkuya güler, hiçbir şeyden yılmaz, 2 Kılıç önünde geri adım atmaz. 23Ok kılıfı, parıldayan mızrak ve pala 2 Üzerinde takırdar atın. 24Coşku ve heyecanla uzaklıkları yutar, 2 Boru çalınca duramaz yerinde. 25Boru çaldıkça, ‹Hi!› diye kişner, 2 Savaş kokusunu, komutanların gürleyen sesini, 2 Savaş çığlıklarını uzaklardan duyar. 26‹‹Atmaca senin bilgeliğinle mi süzülüyor, 2 Kanatlarını güneye doğru açıyor? 27Kartal senin buyruğunla mı yükseliyor, 2 Yuvasını yükseklere kuruyor? 28Uçurum kenarlarında konaklıyor, 2 Sivri kayalar onun kalesi. 29Oradan gözetliyor yiyeceğini, 2 Gözleri avını uzaktan seçiyor. 30Onun yavruları kanla beslenir, 2 Leşler neredeyse, o da oradadır.››