38
1RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı: 2‹‹Bilgisizce sözlerle 2 Tasarımı karartan bu adam kim? 3Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, 2 Ben sorayım, sen anlat. 4‹‹Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? 2 Anlıyorsan söyle. 5Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! 2 Kim çekti ipi üzerine? 6Neyin üstüne yapıldı temelleri? 2 Kim koydu köşe taşını, 7Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, 2 İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken? 8‹‹Denizin ardından kapıları kim kapadı, 2 Ana rahminden fışkırdığı zaman; 9Ona bulutları giysi, 2 Koyu karanlığı kundak yaptığım, 10Sınırını koyduğum, 2 Kapılarıyla sürgülerini yerleştirdiğim, 11‹Buraya kadar gelip öteye geçmeyeceksin, 2 Gururlu dalgaların şurada duracak› dediğim zaman? 12‹‹Sen ömründe sabaha buyruk verdin mi, 2 Şafağa yerini gösterdin mi; 13Yeryüzünün uçlarını tutsun, 2 Oradaki kötüler silkilip atılsın diye? 14Mühür basılan balçık gibi biçim değiştirir yeryüzü, 2 Giysi kıvrımları gibi göze çarpar. 15Kötülerin ışıkları alınır, 2 Kalkan kolları kırılır. 16‹‹Denizin kaynaklarına vardın mı, 2 Gezdin mi enginin diplerinde? 17Ölüm kapıları sana gösterildi mi? 2 Gördün mü ölüm gölgesinin kapılarını? 18Dünyanın genişliğini kavradın mı? 2 Anlat bana, bütün bunları biliyorsan. 19‹‹Işığın bulunduğu yerin yolu nerede? 2 Ya karanlık, onun yeri neresi? 20Onları yerlerine götürebilir misin? 2 Evlerinin yolunu biliyor musun? 21Bilmediğin şey yok zaten, 2 Çünkü onlarla aynı zamanda doğmuştun! 2 O kadar yaşlısın! 22‹‹Karın ambarlarına girdin mi, 2 Dolunun ambarlarını gördün mü? 23Ben onları sıkıntılı günler için, 2 Kavga ve savaş günleri için saklıyorum. 24Nerede ışığın dağıtıldığı, 2 Doğu rüzgarının yeryüzüne saçıldığı yere giden yol? 25Kim sellere kanal, 2 Yıldırımlara yol açtı; 26Kimsenin yaşamadığı toprakları, 2 İnsanın bulunmadığı çölü sulasın diye; 27Kurak ve ıssız yeri doyursun, 2 Ot bitirsin diye? 28Yağmurun babası var mı? 2 Çiy damlalarını kim yarattı? 29Buz kimin rahminden çıktı? 2 Göklerden düşen kırağıyı kim doğurdu, 30Sular taş gibi katılaşıp 2 Enginin yüzü donunca? 31‹‹Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin? 2 Oryonun bağlarını çözebilir misin? 32Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızları? 2 Büyük ve Küçük Ayıya yol gösterebilir misin? 33Biliyor musun göklerin yasalarını? 2 Tanrının yönetimini yeryüzünde kurabilir misin? 34‹‹Başına bol yağmur yağsın diye 2 Bulutlara sesini duyurabilir misin? 35Varıp da, ‹Buradayız› desinler diye, 2 Şimşekleri gönderebilir misin? 36Kim mısırturnasına bilgelik, 2 Horoza anlayış verdi? sezdikleri sanılırdı. Bu iki sözcük ‹‹yüreğimiz›› ve ‹‹aklımız›› anlamına da gelebilir. 37Kimin bulutları sayacak bilgisi var? 2 Kim göklerin tulumlarını boşaltabilir, 38Toprak sertleşip 2 Parçaları birbirine yapışınca? 39‹‹Dişi aslanlar için sen avlanabilir misin, 2 Genç aslanların karnını doyurabilir misin, 40İnlerine sindikleri, 2 Çalılıkta pusuya yattıkları zaman? 41Kuzguna yiyeceğini kim sağlıyor, 2 Yavruları Tanrı'ya feryat edip 2 Açlıktan kıvrandığı zaman?