20
1Naamalı Sofar şöyle yanıtladı: 2‹‹Sıkıntılı düşüncelerim beni yanıt vermeye zorluyor, 2 Bu yüzden çok heyecanlıyım. 3Beni utandıran bir azar işitiyorum, 2 Anlayışım yanıt vermemi gerektiriyor. 4‹‹Bilmiyor musun eskiden beri, 2 İnsan dünyaya geldiğinden beri, 5Kötünün zafer çığlığı kısadır, 2 Tanrısızın sevinciyse bir anlıktır. 6Boyu göklere erişse, 2 Başı bulutlara değse bile, 7Sonsuza dek yok olacak, kendi pisliği gibi; 2 Onu görmüş olanlar, ‹Nerede o?› diyecekler. 8Düş gibi uçacak, bir daha bulunamayacak, 2 Gece görümü gibi yok olacak. 9Kendisini görmüş olan gözler bir daha onu görmeyecek, 2 Yaşadığı yerde artık görünmeyecektir. 10Çocukları yoksulların lütfunu dileyecek, 2 Malını kendi eliyle geri verecektir. 11Kemiklerini dolduran gençlik ateşi 2 Kendisiyle birlikte toprakta yatacak. 12‹‹Kötülük ağzında tatlı gözükse, 2 Onu dilinin altına gizlese bile, 13Tutsa, bırakmasa, 2 Damağının altına saklasa bile, 14Yediği yiyecek midesinde ekşiyecek, 2 İçinde kobra zehirine dönüşecek. 15Yuttuğu servetleri kusacak, 2 Tanrı onları midesinden çıkaracak. 16Kobra zehiri emecek, 2 Engereğin zehir dişi onu öldürecek. 17Akarsuların, bal ve ayran akan derelerin 2 Sefasını süremeyecek. 18Zahmetle kazandığını 2 Yemeden geri verecek, 2 Elde ettiği kazancın tadını çıkaramayacak. 19Çünkü yoksulları ezip yüzüstü bıraktı, 2 Kendi yapmadığı evi zorla aldı. 20‹‹Hırsı yüzünden rahat nedir bilmedi, 2 Serveti onu kurtaramayacak. 21Yediğinden artakalan olmadı, 2 Bu yüzden bolluğu uzun sürmeyecek. 22Varlık içinde yokluk çekecek, 2 Sıkıntı tepesine binecek. 23Karnını tıka basa doyurduğunda, 2 Tanrı kızgın öfkesini ondan çıkaracak, 2 Üzerine gazap yağdıracak. 24Demir silahtan kaçacak olsa, 2 Tunç ok onu delip geçecek. 25Çekilince ok sırtından, 2 Parıldayan ucu ödünden çıkacak, 2 Dehşet çökecek üzerine. 26Koyu karanlık onun hazinelerini gözlüyor. 2 Körüklenmemiş ateş onu yiyip bitirecek, 2 Çadırında artakalanı tüketecek. 27Suçunu gökler açığa çıkaracak, 2 Yeryüzü ona karşı ayaklanacak. 28Varlığını seller, 2 Azgın sular götürecek Tanrının öfkelendiği gün. 29Budur kötünün Tanrı'dan aldığı pay, 2 Budur Tanrı'nın ona verdiği miras.››