21
1Eyüp şöyle yanıtladı: 2‹‹Sözümü dikkatle dinleyin, 2 Bana verdiğiniz avuntu bu olsun. 3Bırakın ben de konuşayım, 2 Ben konuştuktan sonra alay edin. 4‹‹Yakınmam insana mı karşı? 2 Niçin sabırsızlanmayayım? 5Bana bakın da şaşın, 2 Elinizi ağzınıza koyun. 6Bunu düşündükçe içimi korku sarıyor, 2 Bedenimi titreme alıyor. 7Kötüler niçin yaşıyor, 2 Yaşlandıkça güçleri artıyor? 8Çocukları sapasağlam çevrelerinde, 2 Soyları gözlerinin önünde. 9Evleri güvenlik içinde, korkudan uzak, 2 Tanrının sopası onlara dokunmuyor. 10Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz, 2 İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz. 11Çocuklarını sürü gibi salıverirler, 2 Yavruları oynaşır. 12Tef ve lir eşliğinde şarkı söyler, 2 Ney sesiyle eğlenirler. 13Ömürlerini bolluk içinde geçirir, 2 Esenlik içinde ölüler diyarına inerler. 14Tanrıya, ‹Bizden uzak dur!› derler, 2 ‹Yolunu öğrenmek istemiyoruz. 15Her Şeye Gücü Yeten kim ki, Ona kulluk edelim? 2 Ne kazancımız olur Ona dua etsek?› 16Ama zenginlikleri kendi ellerinde değil. 2 Kötülerin öğüdü benden uzak olsun. 17‹‹Kaç kez kötülerin kandili söndü, 2 Başlarına felaket geldi, 2 Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi? 18Kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi, 2 Kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular? 19‹Tanrı babaların cezasını çocuklarına çektirir› diyorsunuz, 2 Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu. 20Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler, 2 Her Şeye Gücü Yetenin gazabını içsinler. 21Çünkü sayılı ayları sona erince 2 Geride bıraktıkları aileleri için niye kaygı çeksinler? 22‹‹En yüksektekileri bile yargılayan Tanrıya 2 Kim akıl öğretebilir? 23Biri gücünün doruğunda ölür, 2 Büsbütün rahat ve kaygısız. 24Bedeni iyi beslenmiş, 2 İlikleri dolu. 25Ötekiyse acı içinde ölür, 2 İyilik nedir hiç tatmamıştır. 26Toprakta birlikte yatarlar, 2 Üzerlerini kurt kaplar. 27‹‹Bakın, düşüncelerinizi, 2 Bana zarar vermek için kurduğunuz düzenleri biliyorum. 28‹Büyük adamın evi nerede?› diyorsunuz, 2 ‹Kötülerin çadırları nerede?› 29Yolculara hiç sormadınız mı? 2 Anlattıklarına kulak asmadınız mı? 30Felaket günü kötü insan esirgenir, 2 Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir. 31Kim davranışını onun yüzüne vurur? 2 Kim yaptığının karşılığını ona ödetir? 32Mezarlığa taşınır, 2 Kabri başında nöbet tutulur. 33Vadi toprağı tatlı gelir ona, 2 Herkes ardından gider, 2 Önüsıra gidenlerse sayısızdır. 34‹‹Boş laflarla beni nasıl avutursunuz? 2 Yanıtlarınızdan çıkan tek sonuç yalandır.››