8
1‹‹Boru çalmaya hazırlan! 2 Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde; 2 Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı, 2 Yasama karşı çıktılar. 2‹Ey Tanrımız, 2 Biz İsrailliler seni tanıyoruz!› 2 Diye bana yakarıyorlar. 3İyi olanı reddettiler, 2 Düşman kovalayacak onları. 4Krallar atadılar bana sormadan, 2 Önderler seçtiler benden habersiz. 2 Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar. 5Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu, 2 Öfkem alevleniyor size karşı! 2 Hiç mi temiz olamayacaksınız? 6Çünkü bu İsrailin işidir. 2 O buzağıyı bir usta yaptı, 2 Tanrı değildir o. 2 Samiriyenin buzağı putu parçalanacak. 7Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. 2 Baş vermeyen buğday un vermez. 2 Verse bile yabancılar yutacak onu. 8‹‹Yutuldu İsrail, 2 Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi. 9Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asura gittiler, 2 Efrayim ücretli oynaşlar tuttu. 10Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da, 2 Şimdi onları bir araya toplayacağım. 2 Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında. 11‹‹Efrayim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı, 2 Bunlar günah işlemelerine neden oldu. 12Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım, 2 Ne var ki garipsediler bunları. 13Bana sundukları kurbanlara gelince, 2 Kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar; 2 Oysa RAB bunu yapanlardan hoşlanmaz. 2 Şimdi anımsayacak suçlarını, 2 Günahları için onları cezalandıracak; 2 Geri dönecekler Mısıra. 14Çünkü İsrail Yaratıcısı'nı unuttu, 2 Saraylar yaptı; 2 Yahuda'ysa birçok kenti surlarla çevirdi, 2 Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne, 2 Yiyip bitirsin kalelerini.››