9
1Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma! 2 Çünkü kendi Tanrına vefasızlık ederek zina ettin, 2 Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin. 2Ama harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak, 2 Yeni şarap umutları boşa çıkacak. 3RABbin diyarında kalmayacaklar, 2 Mısıra dönecek Efrayim, 2 Asurda kirli sayılan şeyleri yiyecekler. 4RABbe şarap sunuları dökmeyecekler, 2 Onu hoşnut etmeyecek kurbanları. 2 Kurbanları yas yemeğine dönecek, 2 Kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi. 2 Yalnız kendi karınlarını doyuracak yiyecekleri, 2 RABbin Tapınağına girmeyecek. 5Ne yapacaksınız dinsel bayramlarda, 2 RABbin bayram gününde? 6Yıkımdan kaçsalar bile, 2 Mısır bir araya toplayacak onları, 2 Mof gömecek. 2 Değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak, 2 Diken bitecek çadırlarında. 7Onların ceza günleri geldi, 2 Hesap günleri çattı. 2 Bunu bilsin İsrail! 2 Suçunuzun çokluğundan, 2 Düşmanlığınızın büyüklüğü yüzünden, 2 Peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı. 8Peygamber Tanrımın yanısıra Efrayime gözcülük eder, 2 Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına, 2 Düşmanlık var Tanrının Tapınağında. 9Alabildiğine yozlaştılar, 2 Givada olduğu gibi. 2 Tanrı suçlarını anımsayacak, 2 Günahlarının cezasını verecek. 10‹‹İsrail çölde 2 Bir salkım üzüm gibi geldi bana, 2 Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi. 2 Ama Baal-Peora geldiklerinde 2 Utanç dolu puta adadılar kendilerini, 2 Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular. 11Efrayimin görkemi bir kuş gibi uçup gidecek, 2 Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak. 12Çocuklarını büyütseler bile, 2 Çocuklarından edeceğim onları, 2 Kimse kalmayıncaya dek; 2 Evet, vay başlarına, 2 Onları terk ettiğimde! 13Efrayimi, Sur Kenti gibi, 2 Güzel bir yere kurulmuş gördüm. 2 Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek.›› 14Ya RAB, ver onlara ne vereceksen! 2 Düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver. 15‹‹Gilgaldaki kötülükleri yüzünden, 2 Nefret ettim orada onlardan. 2 İşledikleri günahlardan ötürü, 2 Onları evimden kovacağım. 2 Artık sevmeyeceğim onları, 2 Bütün önderleri asidir. 16Vuruldu Efrayim, 2 Kökleri kurudu, 2 Meyve vermeyecekler artık. 2 Çocuk doğursalar bile, 2 Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim.›› 17Reddedecek Tanrım onları, 2 Çünkü O'nu dinlemediler, 2 Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.