7
1İsraile şifa vermek istesem, 2 Efrayimin suçları, 2 Samiriyenin kötülükleri ortaya çıkıyor. 2 Çünkü hile yapıyorlar, 2 Evlere hırsız giriyor, 2 Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor. 2Ne var ki, düşünmüyorlar, 2 Kötülüklerini unutmadığımı. 2 Günahları kuşatıyor onları, 2 Gözümün önündeler. 3‹‹Kralı kötülükleriyle, 2 Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar. 4Hepsi zinaya düşkün, 2 Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek 2 Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar. 5Kralımızın şenlik gününde, 2 Önderler şarabın ateşinden hastalandılar, 2 Kral da alaycılarla elele verdi. 6Fırın gibidir yürekleri, 2 Dolap çevirerek ona yaklaşırlar. 2 İçin için yanar öfkeleri 2 Gece boyunca. 2 Alevli ateş gibi parlar 2 Sabah olunca. 7Hepsi fırın gibi kızgındır, 2 Yutar yöneticilerini. 2 Bütün kralları düştü, 2 Kimse yardıma çağırmıyor beni. 8‹‹Efrayim öteki halklarla karışıyor, 2 Çevrilmemiş pideye döndü. 9Gücünü yabancılar yedi, 2 Farkında değil; 2 Saçlarına ak düştü, 2 Farkında değil. 10İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor; 2 Bütün bunlara karşın 2 Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RABbe, 2 Aramıyorlar beni. 11‹‹Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi, 2 Ya Mısırı yardıma çağırıyor, 2 Ya Asura gidiyor. 12Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak, 2 Gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim. 2 Topluluklarına bildirildiği gibi, 2 Onları yola getireceğim. 13Vay onların haline, 2 Çünkü benden uzaklaştılar! 2 Felaket gelecek başlarına, 2 Çünkü başkaldırdılar bana! 2 Ben onları kurtarmak istiyorum, 2 Onlarsa iftira ediyor bana. 14Yürekten yakarmıyorlar, 2 Uluyorlar yataklarının üzerinde. 2 Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor, 2 Bana sırt çeviriyorlar. 15Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim, 2 Onlarsa bana düzen kuruyor. 16Dönüyorlar, 2 Ama Yüce Olan'a değil; 2 Kusurlu yay gibiler. 2 Arsız dilleri yüzünden 2 Önderleri kılıçtan geçirilecek. 2 Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.››