2
1RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Moavlıların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Edom Kralının kemiklerini 2 Kireçleşinceye dek yaktılar. 2Bu yüzden Moava ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını. 2 Kargaşa, savaş naraları, 2 Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı. 3Söküp atacağım içinden yöneticisini, 2 Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.›› 2 RAB böyle diyor. 4RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Reddettiler yasamı, 2 Kurallarıma uymadılar; 2 Yalancı putlar saptırdı onları, 2 Atalarının da izlediği putlar. 5Bu yüzden Yahudaya ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.›› 6RAB şöyle diyor: 2 ‹‹İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım, 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Doğruyu para için, 2 Yoksulu bir çift çarık için sattılar. 7Onlar ki, 2 Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner 2 Ve mazlumun hakkını bir yana iterler. 2 Baba oğul aynı kızla yatarak 2 Kutsal adımı kirletirler. 8Her sunağın yanına, 2 Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, 2 Tanrılarının Tapınağında 2 Ceza karşılığı alınan şarabı içerler. 9Ama ben onların önünde 2 Amorluları yok ettim; 2 Sedir ağaçları kadar boylu, 2 Meşe kadar güçlü olsa da, 2 Yukarıdan meyvesini, 2 Aşağıdan kökünü kuruttum. 10Sizi Mısırdan ben çıkardım, 2 Amor topraklarını sahiplenesiniz diye 2 Çölde kırk yıl size yol gösterdim. 11Oğullarınızdan peygamberler, 2 Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım. 2 Doğru değil mi, ey İsrailliler?›› 2 RAB böyle diyor. 12‹‹Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz 2 Ve peygamberlere, ‹Peygamberlik etmeyin!› 2 Diye buyruk verdiniz. 13‹‹Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse, 2 İşte ben de sizi öyle ezeceğim. 14Hızlı koşan kaçamayacak, 2 Güçlü gücünü gösteremeyecek, 2 Yiğit canını kurtaramayacak, 15Okçu yerini koruyamayacak, 2 Ayağı tez olan uzaklaşamayacak, 2 Atlı canını kurtaramayacak, 16En yürekli yiğitler bile 2 O gün silahlarını bırakıp kaçacak.›› 2 RAB böyle diyor.