Amos
1
1Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amosun sözleri. Uzziyanın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovamın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsraille ilgili görümler gördü. 2Şöyle dedi: ‹‹RAB Siyondan kükrüyor, 2 Yeruşalimden gürlüyor. 2 Yas tutuyor çobanların otlakları, 2 Karmel Dağının dorukları kuruyor.›› 3RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Şamlıların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler. 4Bu yüzden Hazaelin evine ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını. 5Şamın kapı sürgüsünü kıracağım, 2 Söküp atacağım 2 Aven Vadisinde oturanı, 2 Beytedende elinde asayla dolaşanı; 2 Kîre sürgün edilecek Aram halkı.›› 2 RAB diyor. 6RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Gazzelilerin cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Edomlulara teslim etmek için 2 Bütün halkı sürgün ettiler. 7Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek saraylarını. 8Söküp atacağım 2 Aşdotta oturanı, 2 Aşkelonda elinde asayla dolaşanı, 2 Elimin tersini göstereceğim Ekrona, 2 Yok olacak Filistlilerin sağ kalanları!›› 2 Egemen RAB böyle diyor. 9RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Surluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler, 2 Dostluk antlaşmasını anımsamadılar. 10Bu yüzden Sur Kentinin surlarına ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek saraylarını.›› 11RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Edomluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Kılıçla kovaladılar kardeşlerini, 2 Acıma nedir bilmediler; 2 Hep yırtıcıydı öfkeleri, 2 Sonsuza dek sürdü gazapları. 12Bu yüzden Temana ateş yağdıracağım, 2 Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.›› 13RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Ammonluların cezasını kaldırmayacağım. 2 Çünkü günah üstüne günah işlediler, 2 Sınırlarını genişletmek için 2 Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar. 14Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım, 2 Savaş günü çığlıklarla, 2 Kasırga günü fırtınayla 2 Ateş yakıp yok edecek saraylarını. 15Krallarıyla görevlileri, 2 Hepsi sürgüne gidecek.›› 2 RAB böyle diyor.