3
1Ey İsrailliler, kulak verin RABbin size, Mısırdan çıkardığı halka söylediği şu sözlere: 2‹‹Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım, 2 Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.›› 3İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? 4Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? 2 Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? 5Tuzak kurulmamışsa, 2 Yerdeki kapana kuş düşer mi? 2 İçine bir şey düşmedikçe 2 Kapan yerden fırlar mı? 6Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? 2 RABbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? 7Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere 2 Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. 8Aslan kükrer de kim korkmaz? 2 Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez? 9Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun: 2 ‹‹Samiriye dağlarında toplanın›› deyin, 2 ‹‹Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, 2 İçindeki baskıyı görün.›› 10RAB, ‹‹Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar›› diyor, 2 ‹‹Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.›› 11Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, 2 ‹‹Düşman kuşatmakta ülkenizi, 2 Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.›› 12RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını 2 Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, 2 Samiriyede sedir köşelerine, 2 Divan yastıklarına 2 Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak. 13Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.›› 2 Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor: 14‹‹İsyanlarından ötürü 2 İsraili cezalandırdığım gün, 2 Beytelin sunaklarını da yok edeceğim. 2 Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları. 15Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım, 2 Yok olacak fildişi evler, 2 Sonu gelecek büyük evlerin.›› 2 RAB böyle diyor.