2
1-2 Ey utanmaz ulus, toparlan! 2 Hakkında ferman çıkmadan, 2 Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, 2 RABbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, 2 RABbin öfke günü gelmeden toparlan. 3Ey RABbin ilkelerini yerine getirenler, 2 Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RABbe yönelin. 2 Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. 2 Belki RABbin öfke gününde kurtulabilirsiniz. 4Gazze bomboş kalacak, 2 Viraneye dönecek Aşkelon, 2 Boşaltılacak Aşdot öğle vakti, 2 Ekron temelden yıkılacak. 5Deniz kıyısında yaşayan 2 Keretfç ulusunun vay haline! 2 Ey Filist ülkesi Kenan, 2 RABbin yargısı sana karşıdır. 2 Hepinizi yok edecek RAB, 2 Ülkede yaşayan kimse kalmayacak. 6Deniz kıyısındaki ülkeniz, 2 Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek; 7Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek. 2 Orada otlatacaklar sürülerini, 2 Aşkelonun evlerinde geceleyecekler. 2 Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak. 2 Eski gönençlerine kavuşturacak onları. 8-9 İsrailin Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Moavlıların halkımı nasıl aşağıladığını, 2 Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini, 2 Onları nasıl alaya aldığını 2 Topraklarını nasıl tehdit ettiğini duydum. 2 Varlığım hakkı için, 2 Moav kesinlikle Sodom gibi, 2 Ammon da Gomora gibi olacak. 2 Otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak, 2 Sonsuza dek virane kalacak. 2 Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak. 2 Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.›› 10Gururlanmalarının, 2 Her Şeye Egemen RABbin halkını aşağılayıp 2 Alay etmelerinin karşılığı bu olacak. 11Dehşete düşürecek RAB onları, 2 Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek. 2 Kıyılardaki bütün uluslar, 2 Bulundukları yerde Ona tapınacaklar. 12‹‹Ey Kûşlular, 2 Siz de benim kılıcımla öleceksiniz›› diyor RAB. 13RAB elini kuzeye doğru uzatıp 2 Asuru yok edecek. 2 Ninovayı viraneye, 2 Çöl gibi kurak bir alana çevirecek. 14Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak. 2 Sütun başlıklarında ishakkuşları, kır baykuşları barınacak. 2 Sesleri pencerelerde yankılanacak, 2 Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü, 2 Sedir kirişler ortaya çıkacak. 15İşte budur güvenlikte olduğunu sanan, 2 ‹‹Bir ben varım, benden başkası yok›› diyen eğlence düşkünü kent. 2 Nasıl da viraneye döndü, 2 Yabanıl hayvanlara barınak oldu! 2 Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.