Zephaniah
1
1RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanyaya şöyle seslendi: 2‹‹Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. 3İnsanları, hayvanları, 2 Gökteki kuşları, 2 Denizdeki balıkları, 2 Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. 2 Yok edeceğim insanı yeryüzünden.›› 2 İşte böyle diyor RAB. 4-6 ‹‹Elimi Yahuda ve Yeruşalimde yaşayanlara karşı uzatacağım. 2 Baaldan kalan izleri, 2 Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını, 2 Damlardan gök cisimlerine tapınanları, 2 Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları, 2 Yolumdan dönenleri, 2 Bana yönelmeyenleri, 2 Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.›› 7Susun Egemen RABbin önünde, 2 Çünkü Onun günü yaklaştı. 2 RAB bir kurban hazırladı, 2 Konuklarını çağırdı. 8‹‹O kurban günü›› diyor RAB, 2 ‹‹Önderleri, kral oğullarını, 2 Yabancıların geleneklerine uyanları 2 Cezalandıracağım. 9İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri 2 O gün cezalandıracağım. (bkz. 1Sa.5:4-5). 10Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısından çığlıklar, 2 İkinci Mahalleden feryatlar 2 Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.›› 2 İşte böyle diyor RAB. 11‹‹Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin. 2 Bütün tüccarlarınız yok olacak, 2 Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak. 12O gün kandille arayacağım Yeruşalimin her yanını, 2 İçlerinden, ‹RAB bir şey yapmaz, 2 Ne iyilik eder ne kötülük› 2 Diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım. gibi››. 13Servetleri yağmalanacak. 2 Viraneye dönecek evleri. 2 Yaptıkları evlerde oturamayacak, 2 Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.›› 14RABbin büyük günü yaklaştı, 2 Yaklaştı ve çabucak geliyor. 2 Dinleyin, RABbin gününde 2 En yiğit asker bile acı acı feryat edecek. 15Öfke günü o gün! 2 Acı ve sıkıntı, 2 Yıkım ve felaket, 2 Zifiri karanlık bir gün olacak, 2 Bulutlu, koyu karanlık bir gün. 16Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı 2 Savaş borularının çalındığı, 2 Savaş naralarının atıldığı gündür. 17RAB diyor ki, ‹‹İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki, 2 Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler. 2 Çünkü bana karşı günah işlediler. 2 Su gibi akacak kanları, 2 Bedenleri yerde çürüyecek.›› 18RAB'bin öfke gününde, 2 Altınları da gümüşleri de 2 Onları kurtaramayacak. 2 RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. 2 RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.