9
1Bildiri: RABbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kentine yöneliktir. Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RABbe çevrilidir. 2Bu söz Hadrak sınırındaki Hamaya, 2 Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir. 3Sur kendine bir kale yaptı; 2 Toprak kadar gümüş 2 Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi. 4Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek; 2 Denizdeki gücünü yok edecek 2 Ve ateş kenti yiyip bitirecek. 5Aşkelon bunu görünce korkacak; 2 Gazze acıdan kıvranacak, 2 Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek. 2 Gazze kralını yitirecek, 2 Aşkelon ıssız kalacak. 6Aşdotta melez bir halk oturacak, 2 Filistlilerin gururunu kıracağım. 7Ağızlarından kanı alınmamış eti, 2 Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. 2 Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak 2 Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. 2 Ekron Yevuslular gibi olacak. 8Akın eden ordulara karşı 2 Evimin çevresinde ordugah kuracağım. 2 Hiçbir kıyıcı 2 Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek, 2 Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum. 9Ey Siyon kızı, sevinçle coş! 2 Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! 2 İşte kralın! 2 O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. 2 Eşeğe, evet, sıpaya, 2 Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor! 10Savaş arabalarını Efrayimden, 2 Atları Yeruşalimden uzaklaştıracağım. 2 Savaş yayları kırılacak. 2 Kralınız uluslara barışı duyuracak, 2 Onun egemenliği bir denizden bir denize, 2 Fırattan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. 11Size gelince, 2 Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca, 2 Sürgündeki halkınızı 2 Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım. 12Kalenize dönün, 2 Ey siz, umut sürgünleri! 2 Bugün bildiriyorum ki, 2 Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim. 13Yahudayı yayımı gerer gibi gereceğim 2 Ve Efrayimi ok gibi ona dolduracağım. 2 Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım, ey Siyon 2 Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım. 14O zaman RAB halkının üzerinde görünecek, 2 Oku şimşek gibi çakacak. 2 Egemen RAB boru çalacak 2 Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek. 15Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak. 2 Düşmanlarını yok edecek 2 Ve sapan taşlarıyla yenecekler. 2 Şarap içmiş gibi içip gürleyecek 2 Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar. 16O gün Tanrıları RAB 2 Sürüsü olan halkını kurtaracak. 2 Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar. 17Ne yakışıklı ve güzel olacaklar! 2 Delikanlılar tahılla, 2 Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.