10
1İlkbaharda RABden yağmur dileyin. 2 Odur yağmur bulutlarını oluşturan. 2 İnsanlara yağmur sağanakları 2 Ve herkese tarlada ot verir. 2Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur, 2 Falcılar yalan görümler görür 2 Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak 2 Boşuna avuturlar. 2 Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, 2 Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok. 3RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Öfkem çobanlara karşı alevlendi, 2 Önderleri cezalandıracağım. 2 Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü, 2 Yahuda halkını kayıracak. 2 Görkemli savaş atı gibi yapacak onları. 4Köşe taşı, 2 Çadır kazığı, 2 Savaş yayı 2 Ve bütün önderler Yahudadan çıkacak. 5Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar. 2 RAB onlarla olduğu için 2 Savaşacak ve atlıları utandıracaklar. 6‹‹Yahuda halkını güçlendireceğim, 2 Yusuf soyunu kurtarıp 2 Sürgünden geri getireceğim. 2 Çünkü onlara acıyorum. 2 Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. 2 Çünkü ben onların Tanrısı RABbim ve onları yanıtlayacağım. 7Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar, 2 Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak. 2 Çocukları bunu görüp neşelenecek, 2 Yürekleri RABde sevinç bulacak. 8‹‹Islık çalıp onları toplayacağım, 2 Onlar�� kesinlikle kurtaracağım. 2 Eskiden olduğu gibi 2 Yine çoğalacaklar. 9Onları halklar arasına dağıttımsa da, 2 Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar; 2 Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler. 10Onları Mısırdan geri getirecek, 2 Asurdan toplayacağım; 2 Gilata, Lübnana getireceğim. 2 Onlara yeterince yer bulunmayacak. 11Sıkıntı denizinden geçecekler, 2 Denizin dalgaları yatışacak, 2 Nilin bütün derinlikleri kuruyacak. 2 Asurun gururu alaşağı edilecek, 2 Mısırın krallık asası elinden alınacak. 12Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, 2 Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.›› 2 Böyle diyor RAB.