97
1RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, 2 Bütün kıyı halkları sevinsin! 2Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, 2 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. 3Ateş yürüyor Onun önünde, 2 Düşmanlarını yakıyor çevrede. 4Şimşekleri dünyayı aydınlatır, 2 Yeryüzü görüp titrer. 5Dağlar balmumu gibi erir, 2 RABbin, bütün yeryüzünün Rabbi önünde. 6Gökler Onun doğruluğunu duyurur, 2 Bütün halklar görkemini görür. 7Utansın puta tapanlar, 2 Değersiz putlarla övünenler! 2 RABbe tapın, ey bütün ilahlar! 8Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB, 2 Yahuda kentleri coşuyor. 9Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi, 2 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 10Ey sizler, RABbi sevenler, kötülükten tiksinin. 2 O sadık kullarının canını korur, 2 Onları kötülerin elinden kurtarır. 11Doğrulara ışık, 2 Temiz yüreklilere sevinç saçar. 12Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, 2 Kutsallığını anarak O'na şükredin!