96
1Yeni bir ezgi söyleyin RABbe! 2 Ey bütün dünya, RABbe ezgiler söyleyin! 2Ezgi söyleyin, RABbin adını övün, 2 Her gün duyurun kurtarışını! 3Görkemini uluslara, 2 Harikalarını bütün halklara anlatın! 4Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, 2 İlahlardan çok Ondan korkulur. 5Halkların bütün ilahları bir hiçtir, 2 Oysa gökleri yaratan RABdir. 6Yücelik, ululuk Onun huzurundadır, 2 Güç ve güzellik Onun tapınağındadır. 7Ey bütün halklar, RABbi övün, 2 RABbin gücünü, yüceliğini övün, 8RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, 2 Sunular getirip avlularına girin! 9Kutsal giysiler içinde RABbe tapının! 2 Titreyin Onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! 10Uluslara, ‹‹RAB egemenlik sürüyor›› deyin. 2 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 2 O halkları adaletle yargılar. 11Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! 2 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! 12Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! 2 O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları 2 Sevinçle haykıracak. 2 Çünkü O geliyor! 2 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. 2 Dünyayı adaletle, 2 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.