66
1Ey yeryüzündeki bütün insanlar, 2 Tanrıya sevinç çığlıkları atın! 2Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, 2 Ona görkemli övgüler sunun! 3‹‹Ne müthiş işlerin var!›› deyin Tanrıya, 2 ‹‹Öyle büyük gücün var ki, 2 Düşmanların eğiliyor önünde. 4Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 2 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.›› |iSela 5Gelin, bakın Tanrının neler yaptığına! 2 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: 6Denizi karaya çevirdi, 2 Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. 2 Yaptığına sevindik orada. 7Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, 2 Gözleri ulusları süzer; 2 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! |iSela 8Ey halklar, Tanrımıza şükredin, 2 Övgülerini duyurun. 9Hayatımızı koruyan, 2 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen Odur. 10Sen bizi sınadın, ey Tanrı, 2 Gümüş arıtır gibi arıttın. 11Ağa düşürdün bizi, 2 Sırtımıza ağır yük vurdun. 12İnsanları başımıza çıkardın, 2 Ateşten, sudan geçtik. 2 Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. 13Yakmalık sunularla evine gireceğim, 2 Adaklarımı yerine getireceğim, 14Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, 2 Ağzımdan çıkan adakları. 15Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan 2 Sana yakmalık sunular sunacağım, 2 Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. |iSela 16Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrıdan korkanlar, 2 Benim için neler yaptığını size anlatayım. 17Ağzımla Ona yakardım, 2 Övgüsü dilimden düşmedi. 18Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, 2 Rab beni dinlemezdi. 19Oysa Tanrı dinledi beni, 2 Kulak verdi duamın sesine. 20Övgüler olsun Tanrı'ya, 2 Çünkü duamı geri çevirmedi, 2 Sevgisini benden esirgemedi.