65
1Ey Tanrı, Siyonda seni övgü bekliyor, 2 Yerine getirilecek sana adanan adaklar. Masoretik metin ‹‹Senin için sessizlik övgü››. 2Ey sen, duaları işiten, 2 Bütün insanlar sana gelecek. 3Suçlarımızın altında ezildik, 2 Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. 4Ne mutlu avlularında otursun diye 2 Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! 2 Evinin, kutsal tapınağının 2 Nimetlerine doyacağız. 5Ey bizi kurtaran Tanrı, 2 Müthiş işler yaparak 2 Zaferle yanıtlarsın bizi. 2 Sen yeryüzünün dört bucağında, 2 Uzak denizlerdekilerin umudusun; 6Kudret kuşanan, 2 Gücüyle dağları kuran, 7Denizlerin kükremesini, 2 Dalgaların gümbürtüsünü, 2 Halkların kargaşasını yatıştıran sensin. 8Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar 2 Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında. 2 Doğudan batıya kadar insanlara 2 Sevinç çığlıkları attırırsın. 9Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, 2 Onu zenginliğe boğarsın. 2 Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur, 2 İnsanlara tahıl sağlarsın, 2 Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın: 10Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, 2 Sırtlarını düzlersin. 2 Yağmurla toprağı yumuşatır, 2 Ürünlerine bereket katarsın. 11İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, 2 Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, 12Otlaklar yeşillenir, 2 Tepeler sevince bürünür, 13Çayırlar sürülerle bezenir, 2 Vadiler ekinle örtünür, 2 Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.