50
1Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor; 2 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 2 Yeryüzünün tümüne sesleniyor. 2Güzelliğin doruğu Siyondan 2 Parıldıyor Tanrı. 3Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, 2 Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, 2 Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. 4Halkını yargılamak için 2 Yere göğe sesleniyor: 5‹‹Toplayın önüme sadık kullarımı, 2 Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.›› 6Gökler Onun doğruluğunu duyuruyor, 2 Çünkü yargıç Tanrının kendisidir. |iSela 7‹‹Ey halkım, dinle de konuşayım, 2 Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim: 2 Ben Tanrıyım, senin Tanrınım! 8Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, 2 Yakmalık sunuların sürekli önümde. 9Ne evinden bir boğa, 2 Ne de ağıllarından bir teke alacağım. 10Çünkü bütün orman yaratıkları, 2 Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. 11Dağlardaki bütün kuşları korurum, 2 Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir. 12Acıksam sana söylemezdim, 2 Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir. 13Ben boğa eti yer miyim? 2 Ya da keçi kanı içer miyim? 14Tanrıya şükran kurbanı sun, 2 Yüceler Yücesine adadığın adakları yerine getir. 15Sıkıntılı gününde seslen bana, 2 Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. 16Ama Tanrı kötüye şöyle diyor: 2 ‹‹Kurallarımı ezbere okumaya 2 Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var? 17Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor, 2 Sözlerimi arkana atıyorsun. 18Hırsız görünce onunla dost oluyor, 2 Zina edenlere ortak oluyorsun. 19Ağzını kötülük için kullanıyor, 2 Dilini yalana koşuyorsun. 20Oturup kardeşine karşı konuşur, 2 Annenin oğluna kara çalarsın. 21Sen bunları yaptın, ben sustum, 2 Beni kendin gibi sandın. 2 Seni azarlıyorum, 2 Suçlarını gözünün önüne seriyorum. 22‹‹Dikkate alın bunu, ey Tanrıyı unutan sizler! 2 Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz. 23Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; 2 Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.››