37
1Kötülük edenlere kızıp üzülme, 2 Suç işleyenlere özenme! 2Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, 2 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 3Sen RABbe güven, iyilik yap, 2 Ülkede otur, sadakatle çalış. 4RABden zevk al, 2 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 5Her şeyi RABbe bırak, 2 Ona güven, O gerekeni yapar. 6O senin doğruluğunu ışık gibi, 2 Hakkını öğle güneşi gibi 2 Aydınlığa çıkarır. 7RABbin önünde sakin dur, sabırla bekle; 2 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, 2 Kötü amaçlarına kavuşanlara. 8Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, 2 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 9Çünkü kötülerin kökü kazınacak, 2 Ama RABbe umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. 10Yakında kötünün sonu gelecek, 2 Yerini arasan da bulunmayacak. 11Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, 2 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 12Kötü insan doğru insana düzen kurar, 2 Diş gıcırdatır. 13Ama Rab kötüye güler, 2 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 14Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, 2 Mazlumu, yoksulu yıkmak, 2 Doğru yolda olanları öldürmek için. 15Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, 2 Yayları kırılacak. 16Doğrunun azıcık varlığı, 2 Pek çok kötünün servetinden iyidir. 17Çünkü kötülerin gücü kırılacak, 2 Ama doğrulara RAB destek olacak. 18RAB yetkinlerin her gününü gözetir, 2 Onların mirası sonsuza dek sürecek. 19Kötü günde utanmayacaklar, 2 Kıtlıkta karınları doyacak. 20Ama kötüler yıkıma uğrayacak; 2 RABbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 2 Duman gibi dağılıp yok olacak. 21Kötüler ödünç alır, geri vermez; 2 Doğrularsa cömertçe verir. 22RABbin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 2 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. 23RAB insana sağlam adım attırır, 2 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 24Düşse bile yıkılmaz insan, 2 Çünkü elinden tutan RABdir. 25Gençtim, ömrüm tükendi, 2 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, 2 Soyunun ekmek dilendiğini. 26O hep cömertçe ödünç verir, 2 Soyu kutsanır. 27Kötülükten kaç, iyilik yap; 2 Sonsuz yaşama kavuşursun. 28Çünkü RAB doğruyu sever, 2 Sadık kullarını terk etmez. 2 Onlar sonsuza dek korunacak, 2 Kötülerinse kökü kazınacak. 29Doğrular ülkeyi miras alacak, 2 Orada sonsuza dek yaşayacak. 30Doğrunun ağzından bilgelik akar, 2 Dilinden adalet damlar. 31Tanrısının yasası yüreğindedir, 2 Ayakları kaymaz. 32Kötü, doğruya pusu kurar, 2 Onu öldürmeye çalışır. 33Ama RAB onu kötünün eline düşürmez, 2 Yargılanırken mahkûm etmez. 34RABbe umut bağla, Onun yolunu tut, 2 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 2 Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin. 35Kötü ve acımasız adamı gördüm, 2 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi 2 Dal budak salıyordu; 36Geçip gitti, yok oldu, 2 Aradım, bulunmaz oldu. 37Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, 2 Çünkü yarınlar barışseverindir. 38Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, 2 Kötülerin kökü kazınacak. 39Doğruların kurtuluşu RABden gelir, 2 Sıkıntılı günde onlara kale olur. 40RAB onlara yardım eder, kurtarır onları, 2 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, 2 Çünkü kendisine sığınırlar.