36
1Günah fısıldar kötü insana, 2 Yüreğinin dibinden: 2 Tanrı korkusu yoktur onda. 2Kendini öyle beğenmiş ki, 2 Suçunu görmez, ondan tiksinmez. 3Ağzından kötülük ve yalan akar, 2 Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş. 4Yatağında bile fesat düşünür, 2 Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü. 5Ya RAB, sevgin göklere, 2 Sadakatin gökyüzüne erişir. 6Doğruluğun ulu dağlara benzer, 2 Adaletin uçsuz bucaksız enginlere. 2 İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB. 7Sevgin ne değerli, ey Tanrı! 2 Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. 8Evindeki bolluğa doyarlar, 2 Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. 9Çünkü yaşam kaynağı sensin, 2 Senin ışığınla aydınlanırız. 10Sürekli göster 2 Seni tanıyanlara sevgini, 2 Yüreği temiz olanlara doğruluğunu. 11Gururlunun ayağı bana varmasın, 2 Kötülerin eli beni kovmasın. 12Kötülük yapanlar oracıkta düştüler, 2 Yıkıldılar, kalkamazlar artık.