34
1Her zaman RABbe övgüler sunacağım, 2 Övgüsü dilimden düşmeyecek. 2RABle övünürüm, 2 Mazlumlar işitip sevinsin! 3Benimle birlikte RABbin büyüklüğünü duyurun, 2 Adını birlikte yüceltelim. 4RABbe yöneldim, yanıt verdi bana, 2 Bütün korkularımdan kurtardı beni. 5Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, 2 Yüzleri utançtan kızarmaz. 6Bu mazlum yakardı, RAB duydu, 2 Bütün sıkıntılarından kurtardı onu. 7RABbin meleği Ondan korkanların çevresine ordugah kurar, 2 Kurtarır onları. 8Tadın da görün, RAB ne iyidir, 2 Ne mutlu Ona sığınan adama! 9RABden korkun, ey Onun kutsalları, 2 Çünkü Ondan korkanın eksiği olmaz. 10Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; 2 Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez. 11Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim. 12Kim yaşamdan zevk almak, 2 İyi günler görmek istiyorsa, 13Dilini kötülükten, 2 Dudaklarını yalandan uzak tutsun. 14Kötülükten sakının, iyilik yapın; 2 Esenliği amaçlayın, ardınca gidin. 15RABbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, 2 Kulakları onların yakarışına açıktır. 16RAB kötülük yapanlara karşıdır, 2 Onların anısını yeryüzünden siler. 17Doğrular yakarır, RAB duyar; 2 Bütün sıkıntılarından kurtarır onları. 18RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır. 19Doğrunun dertleri çoktur, 2 Ama RAB hepsinden kurtarır onu. 20Bütün kemiklerini korur, 2 Hiçbiri kırılmaz. 21Kötü insanın sonu kötülükle biter, 2 Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. 22RAB kullarını kurtarır, 2 O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.