33
1Ey doğru insanlar, RABbe sevinçle haykırın! 2 Dürüstlere Onu övmek yaraşır. 2Lir çalarak RABbe şükredin, 2 On telli çenk eşliğinde Onu ilahilerle övün. 3Ona yeni bir ezgi söyleyin, 2 Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun. 4Çünkü RABbin sözü doğrudur, 2 Her işi sadakatle yapar. 5Doğruluğu, adaleti sever, 2 RABbin sevgisi yeryüzünü doldurur. 6Gökler RABbin sözüyle, 2 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. 7Deniz sularını bir araya toplar, 2 Engin suları ambarlara depolar. 8Bütün yeryüzü RABden korksun, 2 Dünyada yaşayan herkes Ona saygı duysun. 9Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; 2 O buyurunca, her şey belirdi. 10RAB ulusların planlarını bozar, 2 Halkların tasarılarını boşa çıkarır. 11Ama RABbin planları sonsuza dek sürer, 2 Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez. 12Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa, 2 Kendisi için seçtiği halka! 13RAB göklerden bakar, 2 Bütün insanları görür. 14Oturduğu yerden, 2 Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler. 15Herkesin yüreğini yaratan, 2 Yaptıkları her şeyi tartan Odur. 16Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, 2 Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit. 17Zafer için at boş bir umuttur, 2 Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz. 18Ama RABbin gözü kendisinden korkanların, 2 Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir; 19Böylece onları ölümden kurtarır, 2 Kıtlıkta yaşamalarını sağlar. 20Umudumuz RABdedir, 2 Yardımcımız, kalkanımız Odur. 21Onda sevinç bulur yüreğimiz, 2 Çünkü Onun kutsal adına güveniriz. 22Madem umudumuz sende, 2 Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!