25
1Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum, 2Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, 2 Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın! 3Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 2 Nedensiz hainlik edenler utanır. 4Ya RAB, yollarını bana öğret, 2 Yönlerini bildir. 5Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 2 Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. 2 Bütün gün umudum sende. 6Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; 2 Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır. 7Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, 2 Sevgine göre anımsa beni, 2 Çünkü sen iyisin, ya RAB. 8RAB iyi ve doğrudur, 2 Onun için günahkârlara yol gösterir. 9Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, 2 Kendi yolunu öğretir onlara. 10RABbin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır 2 Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. 11Ya RAB, adın uğruna 2 Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. 12Kim RABden korkarsa, 2 RAB ona seçeceği yolu gösterir. 13Gönenç içinde yaşayacak o insan, 2 Soyu ülkeyi sahiplenecek. 14RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, 2 Onlara açıklar antlaşmasını. 15Gözlerim hep RABdedir, 2 Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır. 16Halime bak, lütfet bana; 2 Çünkü garip ve mazlumum. 17Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, 2 Kurtar beni dertlerimden! 18Üzüntüme, acılarıma bak, 2 Bütün günahlarımı bağışla! 19Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, 2 Nasıl da benden nefret ediyorlar! 20Canımı koru, kurtar beni! 2 Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum! 21Dürüstlük, doğruluk korusun beni, 2 Çünkü umudum sendedir. 22Ey Tanrı, kurtar İsrail'i 2 Bütün sıkıntılarından!